Du er her:


Foto: Wikipedia Commons

Mest mulig gass er ikke et klimatiltak

Det internasjonale energibyrået mener at Norges gassproduksjon må øke mindre hvis verden skal nå sine klimamål. Likevel fortsetter oljelobbyen å hevde at Norge bør pumpe opp mest mulig olje og gass for klimaets skyld.

Oljeindustriens varmeste forsvarere hevder stadig at norsk olje- og gassproduksjon er positivt for klimaet. De viser gjerne til tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA), som sier at verden vil trenge fossil energi i flere tiår framover. Sist ute var direktør Gro Brækken i Oljeindustriens Landsforening og Fremskrittspartiets klimatalsmann Ketil Solvik-Olsen.

Men i motsetning til hva oljelobbyen påstår, sier IEA at Norge må produsere mindre gass enn vi ellers ville gjort dersom verden skal nå sine klimamål. De sier også at EU må redusere forbruket av både kull, olje og gass - ikke erstatte det ene med det andre.

Naturvernforbundet mener at gass ikke er en del av klimaløsningen, og at det er fornybar energi, ikke gass, som må erstatte de fossile brenslene.

Les mer: hvorfor ikke norsk gass kan erstatte europeisk kullkraft.

Nyheter

Partiledere (utsnitt)

Krever klimaavklaring fra regjeringen

18.07.2011

Regjeringens ferske oljestrategi forutsetter at EU holder fast på en middelmådig klimapolitikk, slik at Norge skal kunne fortsette å selge gass til kontinentet.