Søk


Aktuelt og nyheter:

 • Kommunestyret vil ha vei tvers gjennom Nordrepollen

  Kommunestyret vil ha vei tvers gjennom Nordrepollen

  24.05.2006:

  Kvinnherad Kommunestyre vedtok i dag å godkjenne reguleringsplan som åpner for å legge tilførselsveien til Jondalstunnelen tvers gjennom bygden Nordrepollen. Vedtaket skjer selv om de fleste representantene mener at det er det verste veialternativet som nå blir valgt.

 • Mange verdier i Nordrepollen

  Mange verdier i Nordrepollen

  18.05.2006:

  På den åpne høringen Naturvernforbundet arrangerte sammen med bygdefolket i den vesle bygda Nordrepollen i Mauranger i Kvinnherad sist helg, kom det fram at natur- og kulturverdiene i bygda gjør den til en til en av de mest autentiske fjordbygdene i Hordaland.

 • Fornøyd med forvaltningsplan for vassdragene i Bergen

  Fornøyd med forvaltningsplan for vassdragene i Bergen

  11.05.2006:

  Naturvernforbundet er fornøyd med utkastet til Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen. Krav om arealer til blant annet boliger og veier har ført til stadig økende press på vassdragene. Naturvernforbundet forventer at planen blir behandlet i bystyret snarest mulig etter høring, og ikke "ender opp i en skuff", jfr. kystsoneplanen.

 • Klager Voss Fjellandsby inn for Miljøverndepartementet

  08.03.2006:

  Voss Naturvernlag klager Voss kommune sitt vedtak om Voss Fjellandsby inn for Miljøverndepartementet. Naturvernlaget ber MD stille krav om at ein kommunedelplan for fjellområdet skal lagast før vidare planarbeid og eventuell realisering av utbygginga.Klagen har fått tilslutning fra Naturvernforbundet Hordaland og Norges Naturvernforbund.

 • Krever kabel hele veien

  Krever kabel hele veien

  25.01.2006:

  Bergen Turlag og Naturvernforbundet Hordaland krever utredning av kabel på hele strekningen fra Sima til Samnanger. Statnett sin planlagte kraftledning mellom Sima og Samnanger vil ha store negative konsekvenser for naturmangfoldet i Hardanger. Les høringsuttalelse

 • Går mot alternativ farlei til Bergen

  Går mot alternativ farlei til Bergen

  28.11.2005:

  Planane om alternativ farlei vil føra til store og til dels uopprettelege inngrep i marine naturverdiar, fiske, friluftsliv og viktige kulturminne. Dei totale negative konsekvensane av etablering av farlei gjennom Skjelangersundet og Det Naue er store, meiner Naturvernforbundet.

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Viser fra 61 til 66 av totalt 148 artikler

Kalender

August 2014
Ma Ti On To Fr
    1 2 3
456 7 8 9 10
11121314 15 16 17
181920 21 22 23 24
252627 28 29 30 31
       

Naturvernforbundet Bergen og Hordaland, Postboks 1201 Sentrum, 5811 Bergen Besøk: Bryggen 23, Jacobsfjorden 3. etasje på Bryggen i Bergen Tel: 55 30 06 60 Fax: 55 30 06 50 E-post:  Videotelefon:

Naturvernforbundet nasjonalt: Grensen 9 B, 3. etasje, 0159 Oslo fax: 23 10 96 10 fax: 23 10 96 11 web:naturvernforbundet.no Videotelefon:

Friends of the Earth International, Box 19199, 1000 gd Amsterdam, The Netherlands tel: + 31 20 622 1369. fax: + 31 20 639 2181 web: foei.org/