Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

29.01.2015:

Naturvernforbundets hovedinnspill til statsbudsjettet for 2016

Naturvernforbundet spiller inn følgende hovedsaker til regjeringens arbeid med nytt statsbudsjett: • Start jobben med grønne skatte- og avgiftsendringer • Øk skogvernet slik at vi får en nasjonal "skogmilliard" • Viderefør regnskogmilliardene, og bidra til det grønne klimafondet • Øk kunnskap om norske naturverdier ved å trappe opp kartleggingsarbeidet • Vri investeringene fra motorveg til jernbane

18.11.2013:

Innspill til næringskomiteen til statsbudsjettet 2014

Naturvernforbundet er svært kritiske gruvebransjens arealbruk og planer om å dumpe gruveavfall i sjøen, såkalte sjødeponier. Både Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden i Sogn og Fjordane kan bli belastet med de største planlagte utslippene i norgeshistorien.

13.03.2012:

Inspill til statsbudsjettet 2013

Styrking av jernbanen og kollektivtrafikken, økt bruk av CO2-avgiften for å kutte utslippene og en norsk "regnskogsmilliard" er Naturvernforbundets hovedinnspill til statsbudsjettet 2013.

01.11.2011:

Innspill til statsbudsjettet

Det er positivt med økninger i budsjettet til Miljøverndepartementet og man må få et større fokus på energieffektivisering er blant innspillene til Naturvernforbundet til statsbudsjettet for 2012.

Viser fra 1 til 12 av totalt 14 artikler