Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

02.06.2016:

Innspill til Kraft til endring - energipolitikken mot 2030.

Regjeringens energimelding viser verken vei til lavutslippssamfunnet, hvordan kraften kan brukes til å fase ut fossil energi, eller hvordan vi skal ivareta sårbar natur. Naturvernforbundet er særlig skuffet over den manglende satsingen på energieffektivisering, og at det åpnes for utbygging i vernede vassdrag.

06.04.2016:

Oslopakke 3 og E18 Asker-Oslo

Det er stor enighet om at satsing på kollektivtransport og sykkel er viktig, også i forbindelse med E 18-prosjektet. At det bør legges til rette for byutvikling i tettstedene, ser også ut til å ha stor politiske ryggdekning.

01.04.2016:

Høringsuttalelse til forslag om lovendring for elsykler

Naturvernforbundet ønsker foreløpig ikke å tillate almen elsykling utenom veier. Til det er det for mye usikkerhet knyttet til hvilken definsjon som gjelder for «opparbeidet sti» henholdsvis «opparbeidet turvei», til markslitasje, kanskje særlig ved bruk av «fatbike», til brukskollisjoner, og til faren for ulovlig kjøring som kan gå ut over sårbart naturmangfold, særlig i hekke- og yngletida.

10.03.2016:

Høringsuttalelse til grønn skattekommisjons utredning

Naturvernforbundet setter pris på at det har vært en ny gjennomgang av mulighetene for å gjøre skattene og avgiftene grønnere. Potensialet burde være åpenbart, så det gjelder å komme i gang raskt, med mål om å få til mye i statsbudsjettet for 2017, slik også Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om som en del av forliket om inneværende års statsbudsjett.

24.02.2016:

Naturvernforbundets innspill til statsbudsjettet 2017

Hvert år utryddes om lag 1000 plante- og dyrearter. Utryddelsen går langt raskere en hva som er naturlig. Artene blir borte for all tid – og konsekvensene er formidable. Det reduserer naturens evne til å opprettholde livsviktige funksjoner. Gjennom statsbudsjettet kan regjeringen gjøre det dyrere å forurense, enklere å bruke miljøvennlige transportmidler og stanse tilretteleggingen for økt bruk av bil og fly.

Viser fra 1 til 12 av totalt 500 artikler