Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

06.04.2016:

Oslopakke 3 og E18 Asker-Oslo

Det er stor enighet om at satsing på kollektivtransport og sykkel er viktig, også i forbindelse med E 18-prosjektet. At det bør legges til rette for byutvikling i tettstedene, ser også ut til å ha stor politiske ryggdekning.

10.03.2016:

Høringsuttalelse til grønn skattekommisjons utredning

Naturvernforbundet setter pris på at det har vært en ny gjennomgang av mulighetene for å gjøre skattene og avgiftene grønnere. Potensialet burde være åpenbart, så det gjelder å komme i gang raskt, med mål om å få til mye i statsbudsjettet for 2017, slik også Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om som en del av forliket om inneværende års statsbudsjett.

24.02.2016:

Naturvernforbundets innspill til statsbudsjettet 2017

Hvert år utryddes om lag 1000 plante- og dyrearter. Utryddelsen går langt raskere en hva som er naturlig. Artene blir borte for all tid – og konsekvensene er formidable. Det reduserer naturens evne til å opprettholde livsviktige funksjoner. Gjennom statsbudsjettet kan regjeringen gjøre det dyrere å forurense, enklere å bruke miljøvennlige transportmidler og stanse tilretteleggingen for økt bruk av bil og fly.

22.02.2016:

Flypassasjeravgift - høring

Flybransjens avgiftsfritak og tilhørende høye utslipp tilsier at det trengs sterkere virkemidler for å motvirke de negative miljøeffektene fra flytrafikken. Det er derfor på høy tid at det innføres en flyavgift. Denne må innføres fra 1. april 2016, slik Stortinget har vedtatt.

15.02.2016:

Innspill til Venstres programarbeid

I stortingsperioden 2017–2021 skal Norge ha stanset tapet av planter og dyr, og vi skal komme med en ny og forsterket klimapolitikk. Partienes valgprogram for denne perioden må ta tak i disse utfordringene.

24.01.2016:

Grønn energi i oppdrettsnæringen må bli tatt vare på

Dagens oppdrett av laks i åpne merder medfører at fôrspill og avføring fra laksen - med medisinrester og rester fra eventuell kjemikaliebruk - havner i miljøet utenfor merden. All annen industri og landbruk er underlagt strenge utslippskrav. Undertegnende organisasjoner ser ingen grunn til at en internasjonal storindustri som oppdrettsindustrien skal ha et unntak.

17.12.2015:

Revidert mandat for NTP 2018–2029

Den nye klimaavtalen fra Paris er et faktum. Det kanskje viktigste i avtalen er enigheten om at global oppvarming skal holdes godt under 2 °C, og at verden skal anstrenge seg for å begrense den til 1,5 °C. Norsk klimapolitikk har til nå basert seg på 2-gradersmålet, men må nå skjerpes betydelig. Dette må få konsekvenser for transportsektoren, ikke minst for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP).

Viser fra 1 til 12 av totalt 500 artikler