Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

15.10.2014:

Statsbudsjettet 2015: Naturvernforbundets endringsforslag

Naturvernforbundet ber Stortinget gjøre betydelige endringer i statsbudsjettet, sett i forhold til regjeringens forslag. Økte miljø- og energiavgifter, omprioriteringer på samferdselsbudsjettet, langt mer penger til naturkartlegging og skogvern og økt satsing på energieffektivisering er blant de viktigste endringene. Les mer i brevet til Stortinget.

18.11.2013:

Innspill til næringskomiteen til statsbudsjettet 2014

Naturvernforbundet er svært kritiske gruvebransjens arealbruk og planer om å dumpe gruveavfall i sjøen, såkalte sjødeponier. Både Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden i Sogn og Fjordane kan bli belastet med de største planlagte utslippene i norgeshistorien.

13.03.2012:

Inspill til statsbudsjettet 2013

Styrking av jernbanen og kollektivtrafikken, økt bruk av CO2-avgiften for å kutte utslippene og en norsk "regnskogsmilliard" er Naturvernforbundets hovedinnspill til statsbudsjettet 2013.

01.11.2011:

Innspill til statsbudsjettet

Det er positivt med økninger i budsjettet til Miljøverndepartementet og man må få et større fokus på energieffektivisering er blant innspillene til Naturvernforbundet til statsbudsjettet for 2012.

Viser fra 1 til 12 av totalt 13 artikler