Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

Statsbudsjettet 2015: Naturvernforbundets endringsforslag

15.10.2014

Naturvernforbundet ber Stortinget gjøre betydelige endringer i statsbudsjettet, sett i forhold til regjeringens forslag. Økte miljø- og energiavgifter, omprioriteringer på samferdselsbudsjettet, langt mer penger til naturkartlegging og skogvern og økt satsing på energieffektivisering er blant de viktigste endringene. Les mer i brevet til Stortinget.

Innspill til næringskomiteen til statsbudsjettet 2014

18.11.2013

Naturvernforbundet er svært kritiske gruvebransjens arealbruk og planer om å dumpe gruveavfall i sjøen, såkalte sjødeponier. Både Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden i Sogn og Fjordane kan bli belastet med de største planlagte utslippene i norgeshistorien.

Inspill til statsbudsjettet 2013

13.03.2012

Styrking av jernbanen og kollektivtrafikken, økt bruk av CO2-avgiften for å kutte utslippene og en norsk "regnskogsmilliard" er Naturvernforbundets hovedinnspill til statsbudsjettet 2013.

Innspill til statsbudsjettet

01.11.2011

Det er positivt med økninger i budsjettet til Miljøverndepartementet og man må få et større fokus på energieffektivisering er blant innspillene til Naturvernforbundet til statsbudsjettet for 2012.

Innspill til statsbudsjettet 2012

15.09.2011

Norges Naturvernforbund avgir her sine innspill til statsbudsjettet for 2012. Innspillene er også relevante for regjeringens arbeid med revidert statsbudsjett for 2011.

Viser fra 1 til 12 av totalt 13 artikler