Du er her:

Global oppvarming og drivhuseffekten

Den såkalte drivhuseffekten fører til global oppvarming. Dette er en naturlig prosess som gjør det mulig for oss mennesker å leve på jorden. Problemet oppstår når vi slipper ut for mye klimagasser. Det er da vi får menneskeskapte klimaendringer.

Drivhuseffekten har fått et ufortjent dårlig rykte. Uten den hadde vi nemlig ikke kunnet leve på jorda.Rundt jorda ligger et lag av drivhusgasser. Disse gassene hjelper oss å holde varmen i atmosfæren på et levelig nivå.  Noe forenklet kan vi si at når solas varmestråler treffer jorda, fungerer gasslaget som en dyne som holder jorden varm. Uten denne dynen ville jorda i gjennomsnitt vært 34 °C kaldere enn den er i dag.

Få grader - store konsekvenser

Når vi mennesker tilfører mer klimagasser enn det som er naturlig i atmosfæren, øker nemlig oppvarmingseffekten. Selv om de menneskeskapte klimagassene utgjør en forholdsvis liten andel av den samlede mengden klimagasser - bare 4-5 prosent - skal det ikke mer til for å endre gjennomsnittstemperaturen noen grader.

NASA om global oppvarming

Og det skal ikke mer til enn noen grader temperaturforskjell på jorda før store og alvorlige klimaendringer begynner å tre fram.

Klimagasser - hva er det?

Klimagasser og CO2 nevnes ofte i samme åndedrag. Men CO2 er bare en av mange klimagasser. Den klimagassen vi har absolutt mest av er faktisk helt vanlig, ordinær vanndamp. 

Hvis vi derimot begynner å snakke om menneskeskapte klimagasser, blir sammenblandingen mellom CO2 og klimagass mer riktig. Nærmere 75 % av de klimagassene som ikke er naturlig men skyldes menneskelig aktivitet er CO2.  Den andre store menneskeskapte klimagassen er metan, som utgjør ca 17 % av de samlede globale klimagassutslippene.

Klimaforvirra?

Klimasystemet er komplisert og det dukker stadig opp ulike påstander om at vi ikke står ovenfor menneskeskapte klimaendringer. Bjerknessenteret for klimaforskning, CICERO Senter for klimaforskning og Metreologisk institutt har gått sammen for å rydde opp i noen av disse mytene og misforståelsene om klima. Les deres gjennomgang av mytene om klima. En nyttig oversikt over hvordan du kan svare på de vanligste spørsmålene fra såkalte "klimaskeptikere" finner du på nettsiden Skeptical Science.


Artikkelen ble sist oppdatert: 07.09.2011