Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, her fra klimatoppmøtet i København i 2009.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, her fra klimatoppmøtet i København i 2009.

Tre skritt framover i Durban

Her er tre områder der Naturvernforbundet forventer store framskritt under klimatoppmøtet i Durban.

Mer om COP 17 i Durban

Samleside om internasjonal klimapolitikk

Fire krangler i Durban

- Det er fullt mulig for Durban-toppmøtet å levere store framskritt både når det gjelder utslippsreduksjoner, å redde Kyoto-avtalen og å sikre finansiering av klimatiltak i fattige land. Det sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken foran åpningen av årets klimatoppmøte, COP 17 i Durban, Sør-Afrika.

- Selv om det er små forventninger til at en ny klimaavtale skal bli fullført i Durban, kan dette toppmøtet bli svært viktig for det internasjonale klimaarbeidet. Men det krever at de politiske lederne gjør jobben sin. Vi forventer at Jens Stoltenberg og Erik Solheim gir disse tre temaene topprioritet i Norges forhandlingsinnsats, sier Haltbrekken.

 

Naturvernforbundets tre forventninger til Durban

1. Utslippsreduksjoner
En rekke beregninger viser at de utslippsreduksjonene verdens land så langt har lovt, ikke er i nærheten av det som trengs hvis vi skal unngå farlige klimaendringer. Det viktigste en ny klimaavtale må levere er større ambisjoner når det gjelder utslippskutt, og Durban-toppmøtet må sette i gang en prosess for å øke ambisjonene.

2. Redd Kyoto-avtalen
Kyoto er det eneste regelverket vi har som setter bindende krav til at rike land skal kutte sine klimagassutslipp. I Durban må de europeiske landene gå foran og påta seg en ny periode med forpliktelser i Kyoto-avtalen etter at dagens forpliktelser går ut i 2012, slik utviklingslandene krever.

3. Finansiering for utviklingsland
De rike landene har det historiske ansvaret for å ha skapt klimaproblemet, og må derfor ta hovedansvaret for å rydde opp. I Durban må det nye grønne klimafondet formelt etableres og fylles med penger, slik at fattige utviklingsland kan få økonomiske hjelp til å redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringer.