Du er her:

  • Norge
  • Mangel på energi krever andre løsninger enn norsk olje og gass

Foto: Johan Wildhagen/Regnskogfondet

Nytt energi- og klimainitiativ fra regjeringen:

Mangel på energi krever andre løsninger enn norsk olje og gass

I dag lanserte regjeringen sitt nye energi- og klimainitiativ for å støtte satsing på fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland. Naturvernforbundet er glad for regjeringens satsing, og mener den viser at regjeringen har forstått at oljebransjen tar feil når den hevder det er norsk olje og gass skal være redningen for verdens fattige.

– Det er fullt mulig å gi fattige mennesker tilgang på moderne energi uten store økninger i klimagassutslippene. Det er flott at regjeringen vil bidra til det, og vi håper det nye initiativet vil gi resultater både for fattigdomsreduksjon og klimaet, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Han viser til en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) som viser at det er fullt mulig å gi alle mennesker tilgang på moderne energitjenester uten å øke verdens klimagassutslipp mer enn 0,6 prosent. Men det krever aktiv satsing på fornybar energi, og på tiltak som sørger for at energien når ut til dem som trenger det mest.

Les et Naturvernforbundet-notat om IEA-rapporten

Haltbrekken mener den nye satsingen viser at regjeringen har forstått at løsningen på energimangelen i fattige land først og fremst må være fornybar:

– Når man hører på oljeindustrien og olje- og energiministeren, kan man få inntrykk av at økt norsk oljeproduksjon er det viktigste vi kan gjøre for at fattige mennesker skal få tilgang til energi. Med dette initiativet viser regjeringen at den heldigvis vet bedre. Det som trengs for å øke fattige menneskers energitilgang er målrettede tiltak for fornybar energi, ikke olje, kull og klimaendringer, sier Lars Haltbrekken.

Må tørre å tenke nytt
Naturvernforbundet følger det nye initiativet tett. Basert på lang erfaring med energiprosjekter i afrikanske land, mener organisasjonen at måten regjeringen velger å gjennomføre det nye initiativet på, vil bli avgjørende for om det gir positive resultater. Lars Haltbrekken peker på at desentraliserte, småskala energiløsninger er mest effektive for å gi fattige mennesker tilgang på energi. For å få slike løsninger til å fungere må brukerne av energien trekkes aktivt med i arbeidet:

– Hvis det nye initiativet skal gi resultater, må man tørre å tenke nytt. Det sivile samfunnet må inkluderes, spesielt i landene som skal gjennomføre tiltakene, og det må satses på energiløsninger som når ut til folk flest, ikke ensidig satsing på store vannkraftutbygginger, sier Lars Haltbrekken.

Les bakgrunnsnotat om konferansen her