Du er her:


Foto: Åsa Maria Mikkelsen

World energy outlook:

– Vi må endre kurs

Det internasjonale energibyrået la i dag fram sin årlige rapport World Energy Outlook. Der slås det fast at tiden er i ferd med å renne ut for å unngå dramatiske klimaendringer. – Dette er en kraftig advarsel og et tydelig signal om at det må på plass tiltak som reduserer klimagassutslippene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Det internasjonale energibyrået (IEA) advarer mot at for hvert år som går uten handling, blir tiltakene for å begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader dyrere og vanskeligere. IEA påpeker at vi ikke har ikke råd til å utsette ytterligere tiltak. IEA fastslår at for hvert utslippsreduserende tiltak som ikke settes i verk før 2020, vil kostnadene bli fire ganger høyere etter 2020 for å redusere utslippene tilstrekkelig.

– I Norge utsettes klimameldingen mens klimagassutslippene øker. Denne rapporten viser at de som argumenterer mot kutt i norske klimagassutslipp, er på ville veier, fastslår Haltbrekken.
– Desto lenger vi utsetter de helt nødvendige kuttene, desto dyrere gjør vi det for oss selv.

3,5 grader varmere?
IEA presenterer tre scenarier i sin rapport. I "New Policies Scenario" tas det utgangspunkt i de allerede planlagte tiltak for utslippskutt. Forsterkes ikke innsatsen, er verden på vei mot en temperaturøkning på minst 3,5 grader. Gjennomføres ikke de planlagte tiltakene, er vi på et enda farligere spor. Da vil vi få en temperaturøkning på 6 grader eller mer. Det tredje scenariet legger opp til at konsentrasjonen av klimagasser ikke skal overstige 450 parts per million, og at temperaturen ikke skal øke mer enn 2 grader. Dette er et mål Norge og mange andre land støtter. Men selv dette målet innebærer stor risiko for å mislykkes. Det er hele 50 prosents sjanse for at stabilisering på dette nivået vil gi en større oppvarming enn 2 grader.

Ikke for seint å snu
Rapporten viser at 4/5 av de totale energirelaterte CO2-utslippene som kan aksepteres i 450-scenariet i 2035, allerede slippes ut av dagens kraftverk, industri og bygninger. Hvis ikke nye og kraftige tiltak er på plass innen 2017, kan vi ikke kan tillate noen nye utslipp. Venter vi lenger, vil det også bli dyrt.

– Dessverre har det blitt gjort altfor lite altfor lenge, men heldigvis er det ikke for seint å snu. Vi forventer at advarslene fra IEA tas på alvor, og at vi kommer i gang med utslippskutt også i Norge, sier Haltbrekken.