Du er her:

Reine i Lofoten

Foto: Cecilie Bergmann

Derfor er Naturvernforbundet mot oljeboring i nord

Kampen om oljeboring utenfor Lofoten handler om hva vi skal leve av i framtida. Naturvernforbundet kjemper for at politikerne skal velge ren natur foran forurensning, og fornybare løsninger foran klimafiendtlig olje og gass.

Uforenlig med klimakutt

Klimaet er i endring, og det er menneskene som har skylda. Forbruk av olje, kull og gass varmer opp jorda og truer den rike naturen som danner selve livsgrunnlaget vårt. For at vi skal klare å hindre farlige klimaendringer må verdens rike land redusere sine klimagassutslipp med 90 prosent innen 2050. Å starte oljeboring i et av verdens mest verdifulle havområder vil derfor være et stort skritt tilbake i kampen mot farlige klimaendringer. Naturvernforbundet jobber for å stoppe oljeindustrien utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Statens egne miljøetater advarer

Havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unikt. Her lever spermasetthvalen og vågehvalen på havbunnen og her finnes et av verdens største korallrev. Samtidig er havområdet viktig for den norske fiskerinæringen og huser fødeområdet til den siste robuste torskestammen i verden.

Dette er noe av bakgrunnen for at statens egne miljøfaglige etater, Statens Forurensningstilsyn, Direktoratet for Naturforvaltning, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet alle advarer mot å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring.

Oljeulykken i Ytre Hvaler for kort tid siden er også en påminnelse om hva vi aldri kan garantere oss mot, og at oljevernberedskapen ikke er tilstrekkelig til å takle større utslipp.

Sterk motstand

Kampen om oljeboring utenfor Lofoten handler også om hva vi skal leve av i framtida. Naturvernforbundet kjemper for at politikerne skal velge ren natur foran forurensning, og fornybare løsninger foran klimafiendtlig olje og gass. Det er det flere andre som også gjør. Både Fiskarlaget og Kystfiskarlaget går mot oljeboring. Det samme gjør flertallet av reiselivsbedriftene i Lofoten og Vesterålen. En fersk undersøkelse viser også at et flertall av ungdommen i nord sier nei til oljeboring.

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har mobilisert bredt i kampen, og vokst til over 4000 medlemmer siden oppstarten i 2009. Lørdag 19. februar bidro Naturvernforbundet til Folkeaksjonens nasjonale aksjonsdag, med over 40 markeringer fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord.

Vær med Naturvernforbundet i kampen mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja!

Meld deg inn i Naturvernforbundet

Les hva du kan gjøre