Søk


Du er her:

Aurstadfossen i Møre og Romsdal

Aurstadfossen i Møre og Romsdal. Foto: Naturvernforbundet

Vasskraft

Sjølv om vasskraft i utgangspunktet er fornybar kraft, er Naturvernforbundet uroa over omfanget av planlagd kraftutbygging i Noreg.

Talet på søknader om utbyggingar av småkraft er så mange at blir vanskeleg å sikre ei god behandling av dei. Søkjarane klarar ofte ikkje (eller vil ikkje) finne dei naturverdiane som kan gå tapt ved ei utbygging. Dessutan manglar det overordna vurderingar av kraftutbygging; sjølv om eit enkelt kraftverk ikkje gir varig tap av ein art eller ein naturtype, kan summen av mange mange små utbyggingar gjere det.

 • Utestengd frå synfaring: Naturvernforbundet nektar å gi seg

  Utestengd frå synfaring: Naturvernforbundet nektar å gi seg

  24.06.2010:

  Tysdag 29. juni har Rauma Energi AS invitert generalforsamlinga på synfaring. Rauma Energi nektar å ta med Naturvernforbundet på synfaringa. Kanskje dei er redde for at feilinformasjonen deira skal bli avslørt?

 • Naturvernforbundet er lei av hemmeleghald: Rauma Energi må svare Klagenemnda for miljøinformasjon

  Naturvernforbundet er lei av hemmeleghald: Rauma Energi må svare Klagenemnda for miljøinformasjon

  20.05.2010:

  Naturvernforbundet har over lengre tid arbeidd med søknaden til Rauma Energi AS om opprusting av Verma kraftverk. For å redusere konfliktnivået har Naturvernforbundet kome med eit eige forslag til løysing for inntaket. Dette forslaget er sendt til Rauma Energi til kommentarar, men energiselskapet vel å hemmeleghalde rapportar som er viktige i vurderinga av forslaget til Naturvernforbundet. Naturvernforbundet meiner Rauma Energi då bryt miljøinformasjonslova.

 • Trekk forslaget Nørve!

  Trekk forslaget Nørve!

  10.05.2010:

  Elisabeth Røbekk Nørve har tidlegare i vår levert eit "dokument 8-framlegg" om å endre ymse vernergrenser med tanke på at Storhaugen kan bli framtidig inntaksdam for Verma kraftverk. Eigentleg eit merkeleg forslag. Det blir ikkje sagt så mykje om kva Storhaugenalternativet går ut på, men relativt mykje av det er faktafeil og unøyaktigheiter. I Romsdals Budstikke 4. mai opplyser så Nørve at "Vi er blitt forledet av Rauma Energi" når det gjeld planane for Vermedalen. Då er det vel berre ein ting å gjere: Trekk forslaget! Det vil sjå meir enn underleg ut om eit slikt forslag som forslagsstillar seier bygger på feilinformasjon skal handsamast av Stortinget.

 • Fylkestinget og Verma

  Fylkestinget og Verma

  04.05.2010:

  Lesarinnlegg frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

 • Klima utan miljø å ha det i?

  Klima utan miljø å ha det i?

  30.04.2010:

  Lesarinnlegg frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

 • Verma: Naturvernforbundet åtvarar mot omkamp om verneplanen for vassdrag

  Verma: Naturvernforbundet åtvarar mot omkamp om verneplanen for vassdrag

  15.02.2010:

  Naturvernforbundet ber Stortinget slå ring rundt vassdragsvernet og gjøre det klart at ei opprusting av Verma kraftverk må skje innanfor dei rammene som er lagt.

 • Naturvernforbundet arrangerer åpent møte om Rauma Energis opprustningsplaner for Verma

  Naturvernforbundet arrangerer åpent møte om Rauma Energis opprustningsplaner for Verma

  14.02.2010:

  Rauma Energi er i hardt vær for tida. I forbindelse med årsmøtet til Naturvernforbundet i Rauma blir dette tatt opp i full bredde.

 • Vassuttak i Skorgeelva igjen

  Vassuttak i Skorgeelva igjen

  21.01.2010:

  Brev til Norges vassdrags- og energidirektorat 21. januar 2010.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 41 til 48 av totalt 207 artikler

Kontaktinformasjon; Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, v/Øystein Folden, 6630 TINGVOLL. E- post