Søk


 • Vurderer stans i fisket etter truet ål

  Vurderer stans i fisket etter truet ål

  21.08.2008:

  En arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridirektoratet vurderer nå om det omstridte fisket etter den utrydningstruede ålen skal stanses. 1. oktober foreligger konklusjonen.

 • Lover Regjeringen vernekake

  Lover Regjeringen vernekake

  13.08.2008:

  - Hvis Regjeringen i løpet av høsten verner de fem-seks områdene som står for tur, skal jeg personlig servere kake til Solheim og Stoltenberg, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

 • Tømmer havet for truet art

  Tømmer havet for truet art

  11.08.2008:

  Fisket av rødlistearten tobis er ute av kontroll. Årets fiske ble stanset da det knapt var tobis igjen på de norske feltene. Tobis er livsviktig som mat for andre fisker, sjøfugl og sjøpattedyr. Både lundefugl og lomvi har nå store problemer med å finne nok mat.

 • Avgjør tunfiskens skjebne?

  Avgjør tunfiskens skjebne?

  20.06.2008:

  Overfiske utgjør en alvorlig trussel mot tunfisken. I dag møtes Den interamerikanske tunfiskkommisjonen (IATTC) i Panama City for å diskutere tiltak mot overfisket.

 • Solheim har bare småpenger til norske skoger

  Solheim har bare småpenger til norske skoger

  20.06.2008:

  Regjeringen vil bruke femten milliarder på vern av verdens regnskoger, men gjør lite for å stanse hogsten i Norges egne artsrike skoger. Miljøvernminister Solheim utelukker ikke statlig inngripen, men vil helst stryke skognæringen med hårene.

 • Etterlyser straff for tap av arter

  20.06.2008:

  I Bonn var 191 land nylig samlet for stanse den verdensomspennende utryddelsen av arter innen 2010. Ingen tror man vil lykkes, og det venter ingen sanksjoner for dem som lar være å handle.

 • Slik kan artsmangfoldet reddes

  Slik kan artsmangfoldet reddes

  20.06.2008:

  84 arter er nå utdødd og ytterligere 269 er kritisk truet i Norge. Vi har bedt noen av landets fremste eksperter gi Regjeringen oppskriften på hvordan artsmangfoldet kan sikres for kommende generasjoner. De avsier en fellende dom over regjeringens innsats for norsk natur.

 • Artsutryddelse til formidabel pris

  Artsutryddelse til formidabel pris

  18.06.2008:

  Økonomen Nicholas Stern vekket mange med sin rapport om hva klimaendringene vil koste. En fersk rapport slår nå fast at prisen for å fortsette utryddelsen av artsmangfoldet vil bli formidabel. Vern av økosystemer er derimot svært god butikk.

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Viser fra 73 til 80 av totalt 134 artikler

Sider hos Naturvernforbundet om:

          Naturvernforbundet, Miljøhuset Mariboes gate 8, 0183 Oslo
Tel:+47 23 10 96 10. Faks: 23 10 96 11
E-post:
Kontakt I Støtt oss I Bli medlem