Søk


 • Etterlyser straff for tap av arter

  20.06.2008:

  I Bonn var 191 land nylig samlet for stanse den verdensomspennende utryddelsen av arter innen 2010. Ingen tror man vil lykkes, og det venter ingen sanksjoner for dem som lar være å handle.

 • Slik kan artsmangfoldet reddes

  Slik kan artsmangfoldet reddes

  20.06.2008:

  84 arter er nå utdødd og ytterligere 269 er kritisk truet i Norge. Vi har bedt noen av landets fremste eksperter gi Regjeringen oppskriften på hvordan artsmangfoldet kan sikres for kommende generasjoner. De avsier en fellende dom over regjeringens innsats for norsk natur.

 • Artsutryddelse til formidabel pris

  Artsutryddelse til formidabel pris

  18.06.2008:

  Økonomen Nicholas Stern vekket mange med sin rapport om hva klimaendringene vil koste. En fersk rapport slår nå fast at prisen for å fortsette utryddelsen av artsmangfoldet vil bli formidabel. Vern av økosystemer er derimot svært god butikk.

 • Skuffelse og jubel i Bonn

  30.05.2008:

  FNs partsmøte for biologisk mangfold, Bonn: Mens Tysklands miljøvernminister og direktøren for FNs miljøprogram applauderer resultatet fra partsmøtet om biologisk mangfold, er miljøbevegelsen skuffet. - Dette går altfor sakte! Vi har ikke tid til å vente, sier Gordon Shepard i WWF International.

 • Optimisme i Bonn-thriller om artsmangfold

  29.05.2008:

  FNs partsmøte for biologisk mangfold, Bonn:Seksti av landene i Bonn stiller seg nå bak et forslag om å stanse all avskoging innen 2020. Viktige forslag om biodrivstoff, finansiering av vern og forbud mot havgjødsling ligger klare. Noen timer før fristen løper ut er det optimisme i Bonn.

 • Kamp om gentrær, havgjødsling og biodrivstoff

  29.05.2008:

  FNs partsmøte for biologisk mangfold, Bonn:I Bonn står nå kampen om massiv utplanting av genmodifiserte trær, gjødsling av havet, produksjon av biodrivstoff og "biopiracy". Intet er avgjort, men i løpet av natten ble det gjort flere fremskritt.

 • 4 milliarder til artsmangfold

  4 milliarder til artsmangfold

  28.05.2008:

  Bonn:Under FNs partsmøte om biomangfold i Bonn lovte i dag den tyske forbundskansleren Angela Merkel 4 milliarder kroner årlig til vern av skog og truede arter. - Gledelig, sa Erik Solheim.

 • 58 inngrep i norske eventyrskoger

  58 inngrep i norske eventyrskoger

  13.05.2008:

  Listen viser hogst i 58 skoger med store naturverdier fra 1998 og frem til i dag. De 23 første er særlig alvorlige tilfeller. Dette er inngrep i unike skoger med nasjonale og internasjonale verneverdier. 16 saker er hogst i andre områder med store verneverdier. Vi har også tatt med ytterligere 19 eksempler på lovbrudd, rasering av storfuglleiker og andre hogster. Kilde: Norges Naturvernforbund.

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Viser fra 73 til 80 av totalt 129 artikler

Sider hos Naturvernforbundet om:

          Naturvernforbundet, Miljøhuset Mariboes gate 8, 0183 Oslo
Tel:+47 23 10 96 10. Faks: 23 10 96 11
E-post:
Kontakt I Støtt oss I Bli medlem