Foto: Bård Løken

Naturvern

Alt henger sammen med alt. Sjelden har uttrykket slik gyldighet som når det gjelder balansen i naturen. At ett lite insekt blir borte for godt kan ha alvorlige konsekvenser for hele økosystemer, og i sårbare områder kan den minste menneskelige påvirkning endre alt.

Naturen slik vi kjenner den er ingen selvfølge. Mange steder i hele verden er naturen truet. I Norge er omkring tusen arter kritisk eller sterkt truet. Hva ringvirkningene blir for andre arter og for leveområdene deres dersom de forsvinner, vet vi ikke.

At naturen forandrer seg er normalt. Økosystemer forandres og arter dør ut, mens nye kommer til gjennom evolusjonen. Dette er naturlige prosesser som foregår over svært lang tid. Men dagens artsutrydding skjer trolig minst tusen ganger raskere enn naturlig.

Selv om vi trenger en fornuftig naturforvaltning, betyr ikke det at vi ikke skal høste av og bruke naturen. En rik og variert natur gir oss verdifulle goders om mat, vann, medisiner, bygningsmaterialer, klær, trygghet, helse og ny teknologi. Kulturlandskap er også en del av vår naturarv og må vernes om.

Naturen har også en stor egenverdi. Artsmangfold, naturglede og rekreasjonsverdi er vanskelig å måle, og i kampen mot økonomiske interesser og andre samfunnshensyn vil ofte naturvernet tape.

Det avhenger av en fornuftig forvaltning og god naturpolitikk, både i Norge og internasjonalt. Vi trenger lover, regler og modige politikere som sørger for at presset på sårbar natur ikke blir for stort.

 


Artikkelen ble sist oppdatert: 08.04.2014

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er natur med stort mangfold som gjør at det går an å leve på jorda, som gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Nyheter

Snøskutere foto Leaf Istockphoto utsnitt
Frislipp på vei

Siste påske uten skuterstøy?

14.04.2014

Denne uken varslet regjeringen full rulle for prøveordningen med fornøyelseskjøring for snøskutere. – Dette kan bli den siste påska uten øredøvende skutertrafikk i den norske fjellheimen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Bjørn
Bestanden øker ikke

Ikke skyt vår-trøtte bjørner!

31.03.2014

Stortinget har vedtatt å doble den fredede og sterkt truede bjørnebestanden, men nye tall viser at bestanden ikke øker. – Dette er uholdbart. Regjeringen må avslå alle søknader om vårjakt på bjørn, mener Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Kystregnskog Nord-Trøndelag
Verdens skogdag:

Umulig å nå 2020-målet med dagens skogverntempo

21.03.2014

Med dagens skogverntempo vil klima- og miljøminister Tine Sundtoft ha fylt 85 år før Norge når målet om 10 prosent skogvern. Og det vil være mer enn 30 år for sent, da 10 prosent skogvern er et minimum for å redde naturmangfoldet og oppfylle internasjonale forpliktelser innen 2020. Med vern av 30 nye områder i januar har Norge kun vernet 2,5 prosent av den produktive skogen.

Elv detalj
Felles innspill til statsbudsjettet

Stort behov for økte midler til vannforvaltningen

05.03.2014

Vi må øke midler til norsk vannforvaltning, hvis vi skal kunne sikre god miljøtilstand og rent vann i norske vassdrag. Nå ber Naturvernforbundet sammen med flere landsdekkende organisasjoner om at Erna Solberg, Siv Jensen og Tine Sundtoft skal ta ansvaret for vannmiljøet vårt og sette av det det faktisk koster å oppnå en forsvarlig forvaltning av våre vassdrag.

Trillemarka Gudbrandseterfjell vinter

Blå-blått råkjør over hvite vidder

04.03.2014

Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen og leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken er opprørt over regjeringens forslag om å åpne dørene for fornøyelseskjøring med snøskuter. I god tid før Stortinget kan vedta lovendring som evt åpner for slik praksis.

Jubileumstur

Naturvern i 100

19.02.2014

Se et utdrag av arrangementer, presseoppslag og gratulasjoner i forbindelse med Naturvernforbundets 100-årsdag 18. februar!

Maren-foto-kaa (5)
Sanner reduserer klageretten

Naturødeleggende hastverk

18.02.2014

Kommunalminister Jan Tore Sanner varslet i VG i dag at han vil kutte i retten til å klage på kommunale avgjørelser. – Dette styrker utbyggernes særinteresser, på bekostning av felles verdier som natur og miljø, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Lars foran Raundalselva

Naturvern er ingen særinteresse

18.02.2014

Søndag 2. februar var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Dagsrevyen og i VG med en klar melding: Naturen må vike når Norge skal asfalteres med nye veier. Tempoet skal dobles, og det er ikke byggetida som skal kuttes ned. "Særinteressene må vike", blir vi fortalt av Dagsrevyens journalist. Samferdselsministeren la an en vantro og halvt spøkefull tone. «Hvis det finnes en fugl i veien, må vi la være å bygge, men om det er mennesker der, bygger vi en støyvegg», sier Solvik-Olsen.

Viser fra 1 til 8 av totalt 152 artikler