Du er her:

  • Oslo og Akershus

Nyheter

DSC_0108

NY MARKASEIER!

Ni Marka-områder ble vernet i Statsråd på fredag! Etter intens tautrekking har Klima- og miljø­departementet skåret gjennom og vernet ni områder i Marka. Skogeierne aksepterte vern, men Idrettsforbundet truet med rettssak, dersom vernet ble gjennomført, da de så på vern som en hindring for idrettsaktiviteter. Åtte av verneområdene er foreslått av NOA eller Nvf. i Bærum, det siste er en omgjøring fra landskapsvernområde til reservat (Djupedalen/Kjaglia)

Vi vil ut! - Barnehagedagen 2015

I anledning Barnehagedagen 2015, som markeres 10. mars, har NOA laget noen tips til uteaktiviteter. Temaet for årets Barnehagedag er barnehagenes arbeid med natur og friluftsliv.

Kløverhumle
Onsdagsforum 15.04.2015:

Humlenes fascinerende liv

Humler er et spennende insekt som alle legger merke til, og den er en viktig pollinator. Kom å hør foredraget om humlenes liv!

Skogsbilvei

NOA stopper veibygging på Krokskogen

Nord for Vidvangen ønsker Løvenskiold å bygge ny skogsbilvei. Brøyting vil berøre en av Markas mest snøsikre løyper - løypa på Gråseterveien opp langs Heggelielva.

Viser fra 1 til 4 av totalt 173 artikler