Nyheter

Lars haltbrekken energiffektivisering
Ny tilskuddsordning fra Enova

- Vil føre til raskere utfasing av oljefyr

19.12.2014

Enova har lansert sin nye rettighetsbaserte støtteordning for husholdningene: Enovatilskuddet. Naturvernforbundet synes det er bra med en enklere og utvidet støtteordning fra Enova og dette er definitivt en forbedring fra tidligere ordninger.

Klimaiisd
Pressemelding fra Naturvernforbundet, søndag 14. desember

Museskritt i Lima bidrar ikke til store utslippskutt

15.12.2014

Søndag morgen norsk tid ble ministrene på klimatoppmøtet i Lima enige, mer enn et døgn på overtid. Enigheten bringer imidlertid ikke forhandlingene mye nærmere en ambisiøs og rettferdig klimaavtale i 2015.

Image(1)

Lite hastverk etter halvgått løp i Lima

07.12.2014

Internasjonal klimapolitikk har vært i bevegelse de siste månedene. Men etter halvgått løp på klimatoppmøtet i Lima er det lite som tyder på hastverk blant forhandlerne i FNs klimakonvensjon. Miljøministrene ankommer til uka, og får en formidabel jobb med å sette forhandlingene på en kurs mot en ny global klimaavtale i 2015.

Skogens ro NEW copy
Stortinget bestemmer seg snart

Vil du bevare vår stille natur? Si ifra!

01.12.2014

Stortinget vil snart ta beslutningen om å tillate "moro-kjøring" med snøskuter i utmark. Det er et av de største slagene mot friluftsliv og sårbart naturmangfold noensinne. Bli med - si ifra.

Motorveiskilt
E 16 og Ringeriksbanen:

Matjord og miljø, ikke motorvei!

28.11.2014

Miljøbevegelsen samler seg mot planene for naturødeleggende motorveiplaner på Ringerike, og vil at også Ringeriksbanen legges om. – Myndighetene må ta internasjonale konvensjoner og miljøfaglige råd på alvor, mener Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

5148185474_13aae41d9d_o
Legger fram snøskuterforslag

Erna vil ta fra oss skogens ro

28.11.2014

Regjeringen la i dag fram forslag om å åpne for at kommuner kan tillate fornøyelseskjøring med snøskutere. – Et av de hardeste slagene mot norsk friluftsliv og sårbart naturmangfold i nyere historie, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

24.11.2014:

E 16 og Ringeriksbanen: Nye konseptvurderinger nødvendig

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, SABIMA, Norsk Ornitologisk Forening, WWF-Norge, Greenpeace Norge, Framtiden i våre hender og For Jernbane går i et felles brev til samferdselsministeren og klima- og miljøministeren mot bygging av ny E 16 mot Hønefoss og for at andre traséalternativ enn over verneverdige våtmarksområder og matjord må utredes, bl.a. Åsa-alternativet og et alternative via Nittedal og Grua.

24.11.2014:

Kommentarer til klimarapporten

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender avgir herved noen korte innspill til klimarapporten fra analyse- og strategifasen for Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2023.

Miljøundersøkelse
Fellesheimen onsdag 26. november kl. 19:00

Informasjonsmøte i Valnesfjord.

21.11.2014

Arbeidsgruppa «En frisk Skjerstadfjord» inviterer til folkemøte om miljøprosjektet Skjerstadfjorden. Dette prosjektet ble initiert av Bodø kommune og utført av den marine kompetansebedriften SALT, Akvaplan-niva, NIVA og Universitetet i Nordland. Leder og grunder av kompetansebedriften SALT, Kjersti E. Tønnessen Büsch kommer til Fellesheimen i Valnesfjord for å informere om undersøkelsen av vår unike fjord.

Lars Halbrekken bredde lofoten
Statsbudsjettet:

Politisk spill framfor klimaløsninger

21.11.2014

- Venstre og KrF skal ha honnør for å ha gjort et svart miljøbudsjett litt grønnere. Men etter å ha sett budsjettforslagene fra opposisjonen er det flertall på Stortinget for en mer ambisiøs miljøpolitikk enn dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

800px-MF_Sogn_en_route_from_Moss_to_Horten
Statens vegvesens utredning om kryssing av Oslofjorden framlagt i dag:

Bedre ferjetilbud en fullgod løsning også på lang sikt

19.11.2014

Statens vegvesen har i dag lagt fram sin utredning om kryssing av Oslofjorden. Etaten anbefaler at det på kort sikt blir et bedre ferjetilbud Horten–Moss. – Dette er en god konklusjon, som Naturvernforbundet stiller seg bak. Vi mener at et bedre ferjetilbud og en løsning for trafikken gjennom Moss også vil være en god langsiktig løsning, som ivaretar behovet for mobilitet uten store skader på natur og klima, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Oljefri Arendal korps tank

Kan det fikses? Klart vi kan!

19.11.2014

Lørdag 15. november lanserte Naturvernforbundet Oljefri-kampanjen i Arendal ved å vise fram en gammel, rusten oljetank. Kampanjen lot seg høre over halve byen da Froland Skolekorps brukte tanken som slagverk.

Banner motorferdsel
Seks tidligere miljøvernministre går ut mot regjeringens skuterpolitikk:

Råkjør over hvite vidder

17.11.2014

Det er med sterk bekymring vi ser at regjeringen gjør adgang til fornøyelseskjøring med snøskuter til en høyt prioritert sak. Forslaget truer nasjonale verdier som er viktige for oss alle. Som et minimum krever vi at regjeringen sørger for å utrede konsekvensene det vil ha for folkehelse, friluftsliv og naturmangfold før nytt lovforslag sendes Stortinget, skriver seks tidligere miljøvernministre i en kronikk.

Større utslippskutt trengs

Det internasjonale energibyrået la i dag fram sin årlige rapport World Energy Outlook. – Venstre og Krf bør ta med rapporten i budsjettforhandlingene med regjeringen for å vise at kraftig innsats er nødvendig for ikke å koke kloden, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

ErikStureLarre2

Erik Sture Larre er død

12.11.2014

Vi intervjuet Erik Sture Larre det året han og Naturvernforbundet fylte hundre år. Det samme året som han døde.

12.11.2014:

Nedgravde oljetanker - mange nedgravde og usikrede miljøbomber

Naturvernforbundet har siden 2007 jobbet med informasjonskampanjen Oljefri.no, som hjelper folk å gjøre det enklere og tryggere for husholdninger å bytte ut oljefyren sin. Vi er glade for det varslede forbudet mot fossil oppvarming og støtter at regelverket for nedgravde oljetanker blir tydeliggjort og strammet inn.

IMG_2405

– Regjeringen vil spre mer lakselus

10.11.2014

Regjeringen ønsker å tillate økning av oppdrett av laks og ørret i Norge. – Fjordene og kysten vår er allerede kraftig plaget av lakselus og oppdrettsnæringen selv har store problemer. Vi trenger innstramming i bransjen, ikke vekst, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

TrongLars_Arne
Tre kontroversielle vannkraftsaker

Spar de viktigste!

07.11.2014

Med nærmere 800 vassdrag i kø for konsesjonsbehandling, er det meningsløst å ødelegge de aller mest verdifulle vi har igjen, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Førdefjorden
Miljødirektoratet:

– Nei til dumping i Førdefjorden

04.11.2014

Den planlagde dumpinga av 300 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden vil utgjere ein alvorleg trussel mot fisken. Derfor går Miljødirektoratet i dag imot Nordic Minings planar. - Dette er ein gladnyheit! Vi forventar at Regjeringa følgjer ekspertanes råd, seier Lars Haltbrekken, leiar i Naturvernforbundet.

Voss
FNs klimapanel med ny rapport:

– Ingen plass til nye oljeeventyr

03.11.2014

FNs klimapanel la i dag fram oppsummeringen av sin femte hovedrapport. Budskapet er tydelig: Norge må sette kurs mot et nullutslippssamfunn de neste tiårene. – Det er ikke plass til noen nye oljeeventyr, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

31.10.2014:

Reguleringsplan for Engebøfjellet

Det er ikkje lagt fram ny informasjon som kan endre konklusjonen om at naturinngrepa og miljøskadene vil bli så store at søknaden frå Nordic Mining må bli avvist. Dei nye utgreiingane gir verken svar på spørsmåla rundt oppreiingsprosessen / kva som vil bli sleppt ut i fjorden eller kvar ein skal hente store mengder vatn til prosessen.

åker
GMO-mat til salgs

Regjeringen tillater genmanipulert mat

30.10.2014

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har ifølge Bergens Tidende i dag godkjent de to genmodifiserte maistypene T 25 og NK 603 til mat og fôr. Maistypene er godkjent for import men ikke for dyrking i Norge. -Ved å tillate genmodifisert mat på norske fat, støtter regjeringen dessuten et landbruk med mer bruk av giftige sprøytemidler i andre land. Det er ille, sier Haltbrekken.

DSC_0160
Innlegg:

Studenter på besøk hos russiske miljøvernere

28.10.2014

Han satte fysiker-karrieren, familien og sikkerheten på spill for å gi folk informasjon om miljøtilstanden i atombyen Sosnovy Bor. 20 år etter er han miljøverner, bestefar og på plass for å fortelle sin historie til norske studenter.

IMAG1823
Innlegg:

10 år på overtid

28.10.2014

For drøye 10 år siden nådde de første russiske atomreaktorene ved Kola og Leningrad atomkraftverk den planlagte levetiden sin og skulle etter planen stenge. I stedet bestemte russiske myndigheter seg for å gi dem forlenget driftstillatelse, og i dag driver mer enn 60% av russiske atomreaktorer på overtid.

Viser fra 1 til 30 av totalt 497 artikler