Nyheter

E 16 og Ringeriksbanen: Nye konseptvurderinger nødvendig

24.11.2014

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, SABIMA, Norsk Ornitologisk Forening, WWF-Norge, Greenpeace Norge, Framtiden i våre hender og For Jernbane går i et felles brev til samferdselsministeren og klima- og miljøministeren mot bygging av ny E 16 mot Hønefoss og for at andre traséalternativ enn over verneverdige våtmarksområder og matjord må utredes, bl.a. Åsa-alternativet og et alternative via Nittedal og Grua.

Kommentarer til klimarapporten

24.11.2014

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender avgir herved noen korte innspill til klimarapporten fra analyse- og strategifasen for Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2023.

Miljøundersøkelse
Fellesheimen onsdag 26. november kl. 19:00

Informasjonsmøte i Valnesfjord.

21.11.2014

Arbeidsgruppa «En frisk Skjerstadfjord» inviterer til folkemøte om miljøprosjektet Skjerstadfjorden. Dette prosjektet ble initiert av Bodø kommune og utført av den marine kompetansebedriften SALT, Akvaplan-niva, NIVA og Universitetet i Nordland. Leder og grunder av kompetansebedriften SALT, Kjersti E. Tønnessen Büsch kommer til Fellesheimen i Valnesfjord for å informere om undersøkelsen av vår unike fjord.

Lars Halbrekken bredde lofoten
Statsbudsjettet:

Politisk spill framfor klimaløsninger

21.11.2014

- Venstre og KrF skal ha honnør for å ha gjort et svart miljøbudsjett litt grønnere. Men etter å ha sett budsjettforslagene fra opposisjonen er det flertall på Stortinget for en mer ambisiøs miljøpolitikk enn dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

800px-MF_Sogn_en_route_from_Moss_to_Horten
Statens vegvesens utredning om kryssing av Oslofjorden framlagt i dag:

Bedre ferjetilbud en fullgod løsning også på lang sikt

19.11.2014

Statens vegvesen har i dag lagt fram sin utredning om kryssing av Oslofjorden. Etaten anbefaler at det på kort sikt blir et bedre ferjetilbud Horten–Moss. – Dette er en god konklusjon, som Naturvernforbundet stiller seg bak. Vi mener at et bedre ferjetilbud og en løsning for trafikken gjennom Moss også vil være en god langsiktig løsning, som ivaretar behovet for mobilitet uten store skader på natur og klima, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Oljefri Arendal korps tank

Kan det fikses? Klart vi kan!

19.11.2014

Lørdag 15. november lanserte Naturvernforbundet Oljefri-kampanjen i Arendal ved å vise fram en gammel, rusten oljetank. Kampanjen lot seg høre over halve byen da Froland Skolekorps brukte tanken som slagverk.

Banner motorferdsel
Seks tidligere miljøvernministre går ut mot regjeringens skuterpolitikk:

Råkjør over hvite vidder

17.11.2014

Det er med sterk bekymring vi ser at regjeringen gjør adgang til fornøyelseskjøring med snøskuter til en høyt prioritert sak. Forslaget truer nasjonale verdier som er viktige for oss alle. Som et minimum krever vi at regjeringen sørger for å utrede konsekvensene det vil ha for folkehelse, friluftsliv og naturmangfold før nytt lovforslag sendes Stortinget, skriver seks tidligere miljøvernministre i en kronikk.

Større utslippskutt trengs

Det internasjonale energibyrået la i dag fram sin årlige rapport World Energy Outlook. – Venstre og Krf bør ta med rapporten i budsjettforhandlingene med regjeringen for å vise at kraftig innsats er nødvendig for ikke å koke kloden, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

ErikStureLarre2

Erik Sture Larre er død

12.11.2014

Vi intervjuet Erik Sture Larre det året han og Naturvernforbundet fylte hundre år. Det samme året som han døde.

Nedgravde oljetanker - mange nedgravde og usikrede miljøbomber

12.11.2014

Naturvernforbundet har siden 2007 jobbet med informasjonskampanjen Oljefri.no, som hjelper folk å gjøre det enklere og tryggere for husholdninger å bytte ut oljefyren sin. Vi er glade for det varslede forbudet mot fossil oppvarming og støtter at regelverket for nedgravde oljetanker blir tydeliggjort og strammet inn.

IMG_2405

– Regjeringen vil spre mer lakselus

10.11.2014

Regjeringen ønsker å tillate økning av oppdrett av laks og ørret i Norge. – Fjordene og kysten vår er allerede kraftig plaget av lakselus og oppdrettsnæringen selv har store problemer. Vi trenger innstramming i bransjen, ikke vekst, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

TrongLars_Arne
Tre kontroversielle vannkraftsaker

Spar de viktigste!

07.11.2014

Med nærmere 800 vassdrag i kø for konsesjonsbehandling, er det meningsløst å ødelegge de aller mest verdifulle vi har igjen, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Djutjonnskampen,RitaG09
Nye rekorder, i år igjen!

Resultater fra Topptrimmen 2014

658 solgte konvolutter, i underkant av 200 innleverte registreringskort med gjennomsnittlig 10 turer på hvert kort. Dette er resultater etter en usedvanlig flott topptursesong i Gausdal. På de 17 årene Topptrimmen er gjennomført, har vi satt opp kasser med gjestebok på nesten 50 topper. Det flotte turterrenget vi har, er oppdaget! Trim og turer har blitt trendy! Gausdalsnaturen har trolig aldri blitt brukt så mye til trim og rekreasjon som i 2014. Den best besøkte toppen har ikke vært med på registreringskortet i år. Det er Lundevarden i Follebu som har passert 6000 «autografer» til nå! Sti tråkkes opp hele vinteren, og den besøkes både jule- og nyttårskveldsdagen!

Førdefjorden
Miljødirektoratet:

– Nei til dumping i Førdefjorden

04.11.2014

Den planlagde dumpinga av 300 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden vil utgjere ein alvorleg trussel mot fisken. Derfor går Miljødirektoratet i dag imot Nordic Minings planar. - Dette er ein gladnyheit! Vi forventar at Regjeringa følgjer ekspertanes råd, seier Lars Haltbrekken, leiar i Naturvernforbundet.

Voss
FNs klimapanel med ny rapport:

– Ingen plass til nye oljeeventyr

03.11.2014

FNs klimapanel la i dag fram oppsummeringen av sin femte hovedrapport. Budskapet er tydelig: Norge må sette kurs mot et nullutslippssamfunn de neste tiårene. – Det er ikke plass til noen nye oljeeventyr, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Reguleringsplan for Engebøfjellet

31.10.2014

Det er ikkje lagt fram ny informasjon som kan endre konklusjonen om at naturinngrepa og miljøskadene vil bli så store at søknaden frå Nordic Mining må bli avvist. Dei nye utgreiingane gir verken svar på spørsmåla rundt oppreiingsprosessen / kva som vil bli sleppt ut i fjorden eller kvar ein skal hente store mengder vatn til prosessen.

åker
GMO-mat til salgs

Regjeringen tillater genmanipulert mat

30.10.2014

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har ifølge Bergens Tidende i dag godkjent de to genmodifiserte maistypene T 25 og NK 603 til mat og fôr. Maistypene er godkjent for import men ikke for dyrking i Norge. -Ved å tillate genmodifisert mat på norske fat, støtter regjeringen dessuten et landbruk med mer bruk av giftige sprøytemidler i andre land. Det er ille, sier Haltbrekken.

DSC_0160
Innlegg:

Studenter på besøk hos russiske miljøvernere

28.10.2014

Han satte fysiker-karrieren, familien og sikkerheten på spill for å gi folk informasjon om miljøtilstanden i atombyen Sosnovy Bor. 20 år etter er han miljøverner, bestefar og på plass for å fortelle sin historie til norske studenter.

IMAG1823
Innlegg:

10 år på overtid

28.10.2014

For drøye 10 år siden nådde de første russiske atomreaktorene ved Kola og Leningrad atomkraftverk den planlagte levetiden sin og skulle etter planen stenge. I stedet bestemte russiske myndigheter seg for å gi dem forlenget driftstillatelse, og i dag driver mer enn 60% av russiske atomreaktorer på overtid.

WCC

Hvor står klimaforhandlingene?

Hvordan skal viktige temaer annet enn utslippskutt ivaretas i en ny klimaavtale? Skal alle land bringe til torgs utslippsreduksjoner våren 2015? Dette var de viktigste spørsmålene i klimaforhandlingene som pågikk i Bonn forrige uke. Neste gang forhandlerne møtes må de lage et avtaleutkast.

Bodvar Skutvik - 21 okt 2014
ytring av Kirsten Limstrand

Gubbene mot strømmen

22.10.2014

Det gamle folkeeventyret «Kjerringa mot strømmen» vil neppe gå av moten noensinne, men stadig kunne gjenreises i ny drakt. For de som ikke kjenner eventyret, handler det om stahet og evnen til å holde ut, i motstand og manglende vilje til å ta inn over seg ny og oppdatert kunnskap. «Klippe, klippe, klippe», ropte kjerringa og fastholdt på at det var bedre å bruke saks enn sigd når kornet skulle skjæres. Hun endte i fossen som et resultat av sin stahet.

Stortinget
Statsbudsjettet 2015:

Kraftige omprioriteringer for natur og klima

20.10.2014

Naturvernforbundet har oversendt Stortinget forslag til endringer i statsbudsjettet for 2015. Regjeringens forslag gjør det billigere å forurense, legger til rette for mer privatbilisme gjennom kraftig satsing på nye motorveier, mer lønnsomt å bygge ned naturen og kutter samtidig bevilgningene naturvernarbeid. Naturvernforbundet ønsker isteden kraftig satsing på naturvern og klimakutt i mange sektorer og vil bidra til å gjøre Norge mindre oljeavhengig.

Sjøtre Skjerstadfjorden 001
ny oppdrettslokalitet i Skjerstadfjorden

Innspill til Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) sin søknad om klarering av ny lokalitet til oppdrett av laks ved Mjønes i Bodø kommune

19.10.2014

Ut fra foreliggende ny kunnskap om eksisterende forhold i Skjerstadfjorden og erfaring fra etablering av oppdrettsanlegg, vil ny lokalitet for oppdrett av laks ved Mjønes ikke være god og forsvarlig forvaltning av fjordområdene med tanke på de belastningene etableringen gir økosystemet i fjorden og ulempene for næring, ferdsel på fjorden og friluftsliv.

IMG_9147
Naturvernforbundets jubileum

Hundreårsfeiring i Bergen og Tromsø

17.10.2014

Denne helgen markerer Naturvernforbundet sine første hundre år med fest både i Bergen og Tromsø! I Bergen kommer selve kongen, mens Tromsø kan skilte med dobbel hundreårsfeiring på lørdag.

Jorunn
Innlegg:

Vern, ikkje vent til eg kjem

16.10.2014

På den tolvte internasjonale FN-konferansen om naturmangfald i Sør-Korea, diskuterar me plassering av komma, mens artar døyr ut. Heime i Noreg har Regjeringa føreslått eit steg i feil retning.

Forskrifter om konsekvensutredninger og miljøvurderinger

16.10.2014

Innspill til foreslåtte endringer i forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven og forslag til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover. WWF, Naturvernforbundet, SABIMA, Den Norske Turistforening (DNT) og Norges Jeger- og Fiskerforbund har skrevet en felles innspill.

Viser fra 1 til 30 av totalt 497 artikler