Nyheter

Sykkelplakat

Høyest utslipp og høyeste investeringer

29.01.2015

At et bilbasert transportsystem i storbyregionene gir høye utslipp av klimagasser, er neppe så overraskende. Men at det også vil kreve høye investeringer, er kanskje ikke like godt kjent. Samtidig vil satsing på å få flere til å gå og sykle, være svært lønnsomt for samfunnet.

Lufthavn_artikkelbilde

Politikerne planlegger for økte utslipp fra flytrafikken

25.01.2015

Utbygging av storflyplassene nuller ut andre viktige klimatiltak. I 2014 var det om lag 6 millioner passasjerer på Bergen Lufthavn Flesland. Avinor bygger ut flyplassen slik at kapasiteten dobles. Dersom denne kapasitetsveksten resulterer i en tilsvarende trafikkvekst, vil vi få en ekstra oppvarmingseffekt som tilsvarer bruken av nesten 400 000 personbiler. Dette vil i så fall nulle ut alle andre vedtatte klimakuttiltak i hele Bergen.

Fjellrev vinter 3

Håp for fjellreven!

23.01.2015

Gjennom flere tiår har Naturvernforbundet sloss for at Norges mest trua pattedyr, ved siden av ulven, måtte få spesiell oppfølging. Nå skal den betydelige innsatsen de siste årene oppgraderes ytterligere.

Naturvernforbundet__underskrifter_Førdefjorden_Sundtfot-4

Internasjonalt engasjement for Førdefjorden

23.01.2015

I dag mottok Tine Sundtoft en bekymringsmelding fra det internasjonale samfunnet på vegne av de norske fjordene. 33 organisasjoner og nettverk med til sammen mange millioner medlemmer står bak et internasjonalt opprop til de to norske ministrene som snart skal avgjøre skjebnen til de nasjonale laksefjordene Førdefjorden og Repparfjord. De frykter for livet i fjordene dersom Tine Sundtoft og Jan Tore Sanner gir tillatelse til å dumpe mange millioner tonn giftig gruveavfall i fjordene.

Fredrik med den siste snømann

Din #sistesnømann?

Regjeringen gir oljeindustrien fri tilgang til de aller mest sårbare havområdene i Arktis. Med denne kursen blir Arktis isfritt om få år. Bli med å sette en stopper for de forskrudde oljeplanene i nord! Delta i kampanjen: Min #sistesnømann?

5037015306_5ba044a639_o flickr NOOA library
Innlegg:

La olja ligge i Arktis!

19.01.2015

På årets Arctic Frontiers bruker utenriksminister Børge Brende taletiden sin til å snakke om økonomisk vekst. Han påstår at olje og fisk må kunne sameksistere i nordområdene. Kjære utenriksminister, jeg håper du også har en plan for hvordan vi alle skal kunne sameksistere i en verden som er fem grader varmere.

Lars Halbrekken bredde lofoten

- Ikke gi konsesjon til klimakatastrofe!

16.01.2015

Regjeringen må ikke åpne nye olje- og gassfelter for oljeleting, advarer representanter for fagbevegelsen, kirka, og miljøbevegelsen. Nå står de sammen for en grønn omlegging. – Vi må ikke gi konsesjon til klimakatastrofe, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Frilutsårets_dag_2015-Naturvernforbundet-0248
Feiret naturglede

Vellykket åpning av Friluftslivets år!

14.01.2015

Ordførere overnattet utendørs, barn fikk kaste kongledyr opp i trærne, og Naturvernforbundet feiret over 100 år med naturvern som har kommet både naturen og friluftsglade nordmenn til gode.

Fokksteinane
Avslag til Siragrunnen

Bevarer fuglenes motorvei!

13.01.2015

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) avslo i dag søknaden om å bygge Siragrunnen vindkraftverk på grunn av konsekvensene for fuglelivet, fisket og landskapet. – Dette er en seier for naturen på Sørvestlandet, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Oil-platform Tanzania
Innlegg:

Olje-hemmelighold i Tanzania

12.01.2015

Siden 2007 har Tanzania signert 26 avtaler om produksjonsdeling med utenlandske olje- og gasselskaper. Dessverre er ikke disse avtalene offentlig tilgjengelig. Dette til tross for at det er Tanzanias innbyggere som kollektivt eier naturressursene i landet.

Fiskebåt på land v oljesøl

Etterlengtet erstatning for oljesøl i Nigeria

07.01.2015

Shell har i dag inngått forlik med 15 600 bønder og fiskere i byen Bodo i Nigeria etter å ha forårsaket store oljeutslipp. – Erstatningen er en seier for lokalbefolkningen i Bodo og for miljøbevegelsen i Nigeria etter seks års kamp, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

09-reppar4

Fjordplanar i strid med norsk og europeisk lov

06.01.2015

I dag blir avfall frå gruveindustrien dumpa i sjødeponi i seks norske fjordar, og to nye sjødeponi er under planlegging. Gruveavfallet utryddar dyr og plantar på botnen av fjordane, er skadeleg for fisk og spreiar giftige stoff i fjordane. Gjennom vassforskrifta har myndigheitene forplikta seg til å oppnå god miljøtilstand i alle fjordar innan 2021. Likevel inneheld ingen av forvaltningsplanane som no er på høring tiltak for å forbetre vasskvaliteten i deponifjordane.

E16 Chriswille flickr
Fagnotat:

E 16 og Ringeriksbanen

06.01.2015

Regjeringen vil bygge firefelts motorvei og ny jernbane fra Bærum til Hønefoss. Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å lage en felles trasé for vei og bane fra Sundvollen til Hønefoss via Kroksund. Men dette betyr to store miljøproblemer: Motorveien gir høyere klimagassutslipp, og traseen vil legges over internasjonalt verneverdige våtmarksområder og verdifull matjord. At banen foreslås bygd slik at den ordinært ikke skal brukes av godstog, er også betenkelig.

Community green radio
Innlegg:

Miljøvernradio i Uganda

27.12.2014

Det er funnet olje i og rundt Lake Albert i Uganda. Og nå skal det borres. Derfor har det blitt etablert en egen radiostasjon for miljø i området.

Shell-logo-nett

5 løgner fra Shell

Shell har lovet å rydde opp i oljeforurensningen og gi kompensasjon til lokalbefolkningen for skadene de er påført. Så hvorfor har det ikke skjedd noe? Dette er de fem vanligste bortforklaringene.

Lars haltbrekken energiffektivisering
Ny tilskuddsordning fra Enova

- Vil føre til raskere utfasing av oljefyr

19.12.2014

Enova har lansert sin nye rettighetsbaserte støtteordning for husholdningene: Enovatilskuddet. Naturvernforbundet synes det er bra med en enklere og utvidet støtteordning fra Enova og dette er definitivt en forbedring fra tidligere ordninger.

Friday-nett

David mot Goliat

Fiskebonden Elder Friday Apkan tok opp kampen mot et av verdens mektigste oljeselskaper – og vant!

Skrubbekrem
Mikroplastkampanje

Skrubbekrem med forurensing i julegave?

17.12.2014

Ønsker du deg en deilig skrubbekrem til jul – eller har du planer om å gi bort en? Skrubbekremer er ofte tilsatt mikroplastkuler. Disse ørsmå kulene går tvers gjennom renseanleggene, ut i havet, trekker til seg miljøgifter, spises av fisk og sjøfugl ender opp på din tallerken.

Publishwhatyoupump
Innlegg:

Publish what you pump

16.12.2014

Vi vet ikke hvor mye olje som produseres i Nigeria. Derfor kan vi heller ikke kontrollere om oljeinntektene forsvinner i korrupsjon. Og vi får dårligere kontroll med hvor mye olje som "forsvinner" som forurensning.

Klimaiisd
Pressemelding fra Naturvernforbundet, søndag 14. desember

Museskritt i Lima bidrar ikke til store utslippskutt

15.12.2014

Søndag morgen norsk tid ble ministrene på klimatoppmøtet i Lima enige, mer enn et døgn på overtid. Enigheten bringer imidlertid ikke forhandlingene mye nærmere en ambisiøs og rettferdig klimaavtale i 2015.

Viser fra 1 til 30 av totalt 493 artikler