Nyheter

Dag Arne Høystad
Innlegg:

Ren energi til verdens fattige

28.05.2015

Oljefondet har trukket seg ut av kull. Heldigvis er det ingen motsetning mellom å kutte klimautslipp og tilgang på moderne energi for de fattigste, slik noen politikere tror.

Kanadagullris11
Biologisk forurensing

Unngå svartelistede planter

23.05.2015

Skal du handle inn planter til hagen? Pass opp for svartelistede planter, som kan skade det norske naturmangdfoldet. Denne listen inneholder gode alternativer til de vanligste "verstingene".

Passivhus

Det haster med nye energikrav

22.05.2015

Naturvernforbundet legger i sin høringsuttalelse til nye energikrav for bygninger vekt på at mer ambisiøse energikrav til boliger og andre bygg er viktig for å unngå unødvendig energisløsing. Framtidens bygg er miljøvennlige, bruker lite energi og den energien som brukes kommer fra den mest miljøvennlige energiproduksjonen tilgjengelig. Direktoratet for byggkvalitet har mulighet til å stake ut kursen for fremtidens nullutslippsbygg gjennom de nye energikravene.

Hjørungavåggata oljefri

Over 20 organisasjoner krever fossilfrie bygg

22.05.2015

Nye energikrav for nybygg og rehabilitering er nå på vei. Over 20 organisasjoner og bedrifter står sammen om et totalforbud mot varmeinstallasjon for fossilt brensel. - Å tillate fossil gass er verken nødvendig eller fremtidsrettet, mens et totalforbud av fossilt brensel vil være mye enklere for byggherrer, næring og myndigheter, mener de 20 organisasjonene.

Klage sendt til EØS-domstolen

Fiske-, frilufts- og miljøorganisasjoner klager regjeringens beslutning inn til EØS-domstolen ESA. – Regjeringens vedtak får store miljøkonsekvenser for den reine og rike Førdefjorden. Vi mener regjeringens tillatelse bryter EU-reglene vi har sluttet oss til og som har som mål å skaffe oss renere vann, sier Lars Haltbrekken.

Førdefjorden

Vil redde Førdefjorden gjennom EØS-domstol

20.05.2015

Regjeringen trosset klare miljøfaglige advarsler mot å tillate dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Nå klager fiske-, frilufts- og miljøorganisasjoner regjeringens beslutning inn til EØS-domstolen ESA. – Regjeringens vedtak får store miljøkonsekvenser for den reine og rike Førdefjorden. Vi mener regjeringens tillatelse bryter EU-reglene vi har sluttet oss til og som har som mål å skaffe oss renere vann, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Støtt arbeidet - humlevenn 653 x 341
Les våre tips

Vi kan redde humlene

Over hele verden er ville bier og humler i tilbakegang, og mange humler i Norge står i fare for å forsvinne. Du kan gjøre en innsats for å hjelpe humla!

Miljødirektoratet sender hemmelig brev

Miljødirektoratet snur i saken og sender hemmelig brev til Klima- og miljødepartementet der de ut i fra en «helhetlig vurdering» anbefaler dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Svar fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet sender svar på spørsmålene fra Klima- og Miljødepartementet, med noen konklusjoner der miljøinteressene blir tillagt mindre vekt enn tidligere.

Nordic mining sender brev til departementet

Nordic Mining sender brev til Klima- og Miljødepartementet med kraftig kritikk av vurderingene gjort av Miljødirektoratet. De hevder at anbefalingen er basert på «sviktende faglig grunnlag og på antagelser som mangler dokumentasjon.» De mener også at «Miljødirektoratet gir en ubegrunnet konservativ anbefaling om bruk av føre-var prinsippet.»

Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri

Norsk bergindustri kritiserer miljødirektoratet

Norsk bergindustri kritiserer miljødirektoratets avgjørelse i brev til blant annet Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. De skriver at «Regjeringen Solbergs ønske om å satse på mineralnæringen framstår som hul med et nei til Engebø».

IMG_2131

Norske utslipp på stedet hvil - folket etterlyser mer klimainnsats

07.05.2015

Engasjementet for klima er rekordstort i den norske befolkningen. Samtidig står de norske utslippene på stedet hvil. – Det er gledelig at mange etterlyser mer innsats i kampen mot klimaendringene i Norge. Det er en klar marsjordre fra folket til politikerne om at utslippene må kuttes. Det holder ikke at de står på stedet hvil. Norge har alle muligheter til å vise vei i den globale klimadugnaden, nå må regjeringen og Stortinget lytte til folket, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Skuter2
Motorferdsel:

Svart dag

30.04.2015

Med Senterpartiet som garantist både for helheten og de mest graverende bestemmelsene i regjeringens lovforslag, ble det i dag klart at Fremskrittspartiet og Høyre får flertall for å liberalisere adgangen til snøskuterkjøring i naturen.

MauForest
Innlegg:

Mau-skogen og klima

29.04.2015

En av de mest debatterte miljøsakene i Kenya de siste årene er ødeleggelsen av Mau-skogen. Det 400 000 hektar store området er vannkilde for flere av Kenyas viktigste elver og innsjøer.

Seminar: Fornybar energi -på lag med naturen?

Fornybar energi - På lag med naturen?

Fullt hus på seminaret om fornybar energi – på lag med naturen? Over 100 deltagere fra både miljøorganisasjonene, energibransjen og forvaltningen var tilstede under årets SRN-seminar. Spørsmål om det er mulig å ivareta både klima- og miljø er et tema som engasjerer mange! Her finner du alle presentasjonene fra seminaret.

5037015306_5ba044a639_o flickr NOOA library
Iskanten flyttet i dag

Norge svikter sitt ansvar i Arktis

24.04.2015

Erna Solbergs regjering har i dag vedtatt i statsråd å flytte iskanten. Regjeringen er den første som bryter 100 prosent av de miljøfaglige rådene som advarer mot å la oljeindustrien slippe til i sårbare områder langs norskekysten. - Iskantmeldingen er nok et eksempel på hvordan regjeringen tilpasser politikken etter oljenæringens interesser, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Viser fra 1 til 30 av totalt 492 artikler