Nyheter

IMG_1419
Marka-kamp hedret

Feiret hundre års kamp for naturen

29.04.2014

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus fikk både lykkønskninger og gaver da de i dag markerte 100 års kamp for naturen og miljøet i hovedstaden.

Tony Juniper Foto Tor Bjarne Christensen

What has nature ever done for us?

30.07.2014

– Uten «naturkapital» er det ingen annen kapital heller. Samfunn og økonomi er hundre prosent avhengig av naturen, sier Tony Juniper, mannen bak boken "What has nature ever done for us?"

Kalvvatnan
Vindkraftutbygging på Kalvvatnan:

– Vil gi enorme naturinngrep

28.07.2014

– All fornuft tilsier at det ikke bør bygges vindkraftanlegg her, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Act-now

Hvor mye må vi kutte?

FNs klimakonvensjon forplikter alle verdens land til å hindre "farlig menneskelig påvirkning på klimasystemet". Klimapanelets anbefalinger tilsier at verden gradvis må bli et samfunn uten bruk av olje, kull og gass i midten av dette århundret.

Kaks togtur
Innlegg:

En togtur til en forandring?

09.07.2014

Skal du på ferie med barna dine i sommer? Hva med en ferie fri for fly? Internasjonal rådgiver i Naturvernforbundet, Kay Asbjørn Schjørlien forteller om sine erfaringer med å reise med barn på interrail.

DSC_1272 - MIna Røed
Innlegg:

Folkefest for fjorden

27.06.2014

Motstanden mot gruveplanane er stor, og synes berre å bli større og større, og det med god grunn. Førre helg så eg konturane av ein allianse som kan stoppe Nussirs planar om å sleppe miljøgifter ut i Repparfjord i Finnmark.

Reker
Innlegg:

Hva kan vi spise på sørlandet?

27.06.2014

WWF har gått ut og advart mot reker fra Skagerrak. I den nyeste versjonen avWWFs sjømatgaid er de lokale rekene våre farget røde og merket med “Styr unna”. Men er det virkelig sant at sørlendinger ikke kan spise reker på sommeren?

Holen
Oppfordrer samferdselsministeren:

– Dropp felles planlegging av Ringeriksbanen og E 16

27.06.2014

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom går i et felles brev til samferdselsministeren imot forslaget fra Jernbaneverket og Statens vegvesen om felles planlegging av Ringeriksbanen og E 16 med trasé over Kroksund, som vil ha store konsekvenser for natur, matjord og klima.

IMG_1684
Går foran

Oslo-byråden slår Erna i å bli oljefri

26.06.2014

Erna Solberg bryter sine løfter om å gjøre alle statlige bygg oljefrie innen 2016. Men mange Norske kommuner har allerede klart det Statsbygg synes er vanskelig: Oslo kommune fikk i dag diplom av Naturvernforbundet for sin utfasing av oljefyring med fossilt brensel i kommunale bygg.

Jorunn
Innlegg:

Er fjorden til for gruveavfall?

26.06.2014

Nordic Mining kjem i eit brev til Naturvernforbundet 22. mai med den underlege påstanden at dei norske fjordane er naturgjevne føresetnader for dumping av gruveavfall. Som om fjordane vart danna for at menneska skulle ha ein plass å gjere av avfallet sitt!

26.06.2014:

Dropp felles planlegging av Ringeriksbanen og E 16

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom går i et felles brev til samferdselsministeren imot forslaget fra Jernbaneverket og Statens vegvesen om felles planlegging av Ringeriksbanen og E 16 Skaret–Hønefoss, som vil innebære ny jernbane og ny motorvei som berører Nordre Tyrifjord våtmarkssystem og det verdifulle kulturlandskapet på Ringerike. Ny motorveg vil i tillegg gi mer biltrafikk og økte klimagassutslipp.

Nedre Otta 5
NVE har gitt konsesjon

- Stort feilsteg om Nedre Otta bygges ut

25.06.2014

Onsdag 25. juni kom nyheten mange har fryktet: Norges Vasskraft- og energidirektorat tilrår konsesjon til Nedre Otta kraftverk. Dermed kan elva bli fattigere på fisk, naturmangfold og opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende. – Det vil være et stort feilsteg å bygge ut denne elva, mener Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet, som nå vil møte Olje- og Energiminister Tord Lien.

Lokaltog ved Hauketo i Oslo
Jernbanesatsing:

Må sikre miljøgevinster

25.06.2014

Det er bra at regjeringen vil ha kraftig jernbanesatsing. Men hvordan sikrer vi at dette gir miljøresultater? Og hvordan bør jernbanenettet utnyttes for å øke klimaeffekten?

Otta
Mønstring i Vinstra

Ja til storslått elvenatur, rafting og fiske

24.06.2014

Gudbransdalslågen og Nedre Otta, blant Norges største elver, trues i dag av vannkraftutbygging. Vi risikerer å miste vakker natur, indrefileen av våre fiskeelver og en av Norges mest populære rafteelv. Nå går Natur- og friluftsorganisasjoner i samlet front for å få stoppet utbyggingsplanene.

Kronikk:

Et farlig hastverk

24.06.2014

Nybygde veier og jernbane skal ligge i minst hundre år. Men regjeringen har ikke tid til å velge løsninger som skåner viktige naturområder.

Kronikk:

La oss starte togkonkurransen!

24.06.2014

Det er bra at samferdselsministeren vil ha kraftig jernbanesatsing. Men hvordan sikrer vi at dette gir miljøresultater? Jo, gjennom en konkurranse mellom kommunene, hvor de som gjør det enkelt å bruke jernbanen og vanskelig å bruke bilen, får mest jernbanepenger fra staten.

Ekorndalselva, Trøndelag
Innlegg:

En elv det er verdt å ta vare på

20.06.2014

Gjengedalsvassdraget har flere ganger blitt vurdert som et av de mest verneverdige vassdragene i Norge. I dag trues denne vakre og rike elva av vannkraftutbygging og ny kraftlinje.

RIAN_archive_305005_Leningrad_nuclear_power_plant

Støtte-erklæring til presset russisk miljøbevegelse

20.06.2014

Naturvernforbundet er bekymret for russisk miljøbevegelse etter at russiske myndigheter for første gang har bestemt at en miljøvernorganisasjon regnes som "utenlandsk agent". Organisasjonen EcoDefence er urettmessig stemplet som utenlandsk agent, og bakgrunnen for myndighetenes avgjørelse er EcoDefence sitt solide arbeid mot atomkraft.

Pøbelplanter bilde
Sommerdugnad:

Finn pøbelplantene!

19.06.2014

Fremmede planter er arter som sprer seg og fortrenger andre arter - og kan være en trussel mot norsk natur. Flere plantesentre i landet selger disse plantene, men med din hjelp kan vi finne pøbelplantene.

Beskåret, bredde
Innlegg:

Lakselus-sommer

19.06.2014

gamle dager blei barn skamklipt og pepra med lusemiddel på skolene, når lusene herja som verst. Stadig kan lus bryte ut, men i dag er luseepidemier et mindre vanlig syn på skolene. Men lus gjør ugang i andre deler av samfunnet: i elvene og fjordene våre har lakselus blitt et enormt miljøproblem.

Skogsbilvei Verran 1
Skritt i feil retning

Listhaug: Mer skogsbilvei – mindre natur!

18.06.2014

Landbruksminister Sylvi Listhaug gjør skobruksnæringen enda mindre bærekraftig ved å foreslå forskrifter som vil føre til reduserte miljøhensyn i skogen. Naturvernforbundet og Sabima advarer nå sterkt mot ødeleggelsen av skogene våre i et felles høringssvar.

DSC_4455
Invaderende fremmede planter selges uten advarsel

«Levende forurensning» til salgs

18.06.2014

Planter som utgjør en svært høy risiko for norsk natur selges fortsatt i hagesentre og planteskoler over hele landet. En undersøkelse Natur & miljø har utført, viser at 32 av de 71 aller verste skadegjørerne selges uten noen form for advarsel.

DSC_5209_peru_cf

Hva skjedde på klimamøtet i Bonn?

17.06.2014

Fraværet av stor konflikt eller prosedyrekrangler gjør at klimaforhandlingsmøtet i Bonn kanskje kan betegnes som en suksess. Men det er vanskelig å overskue hvordan veien videre skal føre til en ny global klimaavtale i Paris om 18 måneder.

Naturvernforbundet og KEC er på sjøfuglenes parti - mot klimagassutslipp og oljesøl
Innlegg:

Med krykkja mot klimaendringer!

17.06.2014

Allerede før vi går i land på Hornøya, er det som vi er hjemme hos tusenvis av fugler. De bor overalt i fjellveggene; som i bittesmå leiligheter i høyblokker bor krykkje, lundefugl, lomvi, alke og skarv, flere fugler enn det er mulig å telle.

Klimakonsekvenser av prioriteringer på banenettet

Dette notatet presenterer beregninger over hvor mye én togavgang av ulike kategorier i transportkorridoren Oslo–Trondheim bidrar med i kutt av klimagassutslipp, noe som er av interesse bl.a. dersom kapasitetsproblemer på banenettet tilsier at noen togkategorier må sløyfes til fordel for andre. Notatet inneholder et vedlegg om hvilke klimagasskutt den elektrifisert delen av jernbanen i Norge bidro med i 2013, i tillegg til beregninger over tilskuddsbeløp for togtrafikken samme år.

Skoghogst
Raserer vernet skog:

Naturvernforbundet anmelder ulovlig hogst

13.06.2014

Skogbruket har gjennomført flere tilfeller av ulovlig hogst i Indre Vassfaret Landskapsvernområde. Naturvernforbundet anmelder Viken Skog SA som har utført hogsten, samt ansvarlig grunneier.

Snøskutere foto Leaf Istockphoto utsnitt
Foten ned for støy:

Sivilombudsmannen: snøscootereksperiment er ulovlig

13.06.2014

Det kan spøke for Regjeringens planlagte eksperiment med frislipp av snøskuterkjøring i utmark i hundre norske kommuner, etter at Sivilombudsmannen i dag fastslo at at forsøket er ulovlig . – Regjeringa bør lytte til både ombudsmannen og det store folkeflertallet, og si ja til en fortsatt stille natur, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

12.06.2014:

Høringsuttalelse til Gjengedal kraftverk og 132 kV kraftledning Gjengedal-Storebru/Agledal

Gjengedalsvassdraget har flere ganger blitt vurdert som et av de mest verneverdige vassdragene i landet. Her finnes det store naturverdier som de truede naturtypene bekkekløfter og fossesprøytsoner, våtmarksområder med mye våtmarksfugl, en storlaksstamme og et rikt friluftsliv. Den omsøkte kraftlinja og kraftverket vil forårsake store inngrep i noen av de mest verdifulle områdene og innenfor et landskapsvernområde.

Viser fra 1 til 30 av totalt 498 artikler