Du er her:

  • Østfold

Nyheter

Forside rapp 2017-1

Spøkelsesteiner - rapport Nr 1 - 2017

13.02.2017

Spøkelsesteiner av plast som mistes blir liggende og fiske i flere tiår, og i teorien i flere hundre år. Hummer og andre dyr som blir fanget, vil etterhvert dø og blir til nytt åte som igjen lokker inn flere hummer. Hvert år mister hummerfiskerne flere tusen teiner. Noe må gjøres, og det haster! Naturvernforbundet i Østfold presenterer her en rapport med forslag til regelendringer.

NiØ rapport 2016-1 forside til web

Nøkkelbiotoper hogges og ødelegges

Nøkkelbiotoper i skog skal i utgangspunktet ikke hogges. Naturvernforbundet i Østfolds kontrollresultat ligger skyhøyt over skogeierforeningenes egne kontrolloppgaver.

Viser fra 1 til 4 av totalt 105 artikler