Du er her:

  • Troms - Romssa luonnddugáhttenlihttu

100 år og naturlig helaften

Den 18. oktober 1914 ble den nordnorske kretsforening av Landsforeningen for Naturfredning stiftet. 18. oktober 2014 blir det stor markering i Tromsø av Naturvernforbundets 100-årsjubileum. Dette skal feires med foredrag, sang og dikt, film og festmiddag.

Vi får besøk av Arne Nævra, Det Norske Mannskor, Geir W. Gabrielsen, Natur og Ungdom, Jan Arvid Johansen, Bo Eide, Vibeke Larsen, Andy Sortland, Sigrun Loe Sparboe, Ivan Jørgensen,  Teatergruppa Sadio Nor og Helge Stangnes.

Vi har hotellavtale. Vi håper at mange kommer og feirer 100 åringen. Det er lenge til neste gang!
Sett av datoen -  velkommen til alle!

Program:
Programmet består av to arrangementer:
Formiddag:
Miljømaraton med kulturelle innslag. På Tromsø Kunstforening – gamle Tromsø museum – der det hele starta. Åpent for alle
Aften:
Naturperler i Nord, filmkåseri med Arne Nævra, festmiddag med taler, underholdning og servering ureist mat,
På Polaria. Inngang. Medlemsrabatt

Følg med på nettsida, oppdatert program kommer.

Nyheter

Galggojarvi

Troms Kraft må få kraftig reaksjon

25.09.2014

Det fiskerike vannet Gálggojávri i Troms ble 19. september brutalt tappet ned av Troms Kraft. Naturvernforbundet frykter at den store nedtappingen vil gå hardt ut over gytende fisk og bunnfaunaen i vannet. - Troms Kraft må ilegges en skikkelig bot og skadene må repareres og ulempene reindriftsutøverne er påført må avbøtes, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Herring

Frarår konsesjon til oppdrett i Storbukta i Balsfjorden

15.09.2014

Naturvernforbundet i Troms vil på det sterkeste tilrå at Balsfjord kommune tar vare på den verdien den unike fjorden er, bevarer fjorden som oppdrettsfri sone og avslår den omsøkte konsesjonen. Balsfjorden har store verdier knytta til unike arter med egen sildestamme og loddestamme, til unik natur med våtmarksområder som har RAMSAR-status samt Lyngsalpan landskapsvernområde og flere naturreservater. Balsfjord kommune og Midt-Troms Museum har også ambisjoner om å få et eget naturinformasjonssenter på fjordmuseet. Om dette lykkes vil det gi flere kompetansearbeidsplasser og styrke kommunen som reisemål, basert på nettopp naturmiljøet i fjorden.

Før vatnet styrter utfor kanten
Denne fjellheimen er unik og 0-alternativet er det eneste

Ullsfjordvassdragene - Vil møte ledelsen i OED og KMD

Energibransjen og mange utbyggerselskap driver pågående oppsøkende virksomhet, fra saksbehandlernivå til politisk ledelse i OED. Det siste er Troms Kraft som framstiller det som om at man står overfor kun to valg; Troms kraft eller Småkraft/ Fjellkraft sine utbyggingsplaner. Naturvernforbundet mener 0-alternativet er det eneste rette; ingen elver og fosser i rør, ingen vatn demmes, ingen veganlegg inn i fjellheimen, og ber nå om møte med statsrådene for å forklare dette.

Viser fra 1 til 4 av totalt 86 artikler