Du er her:

Uttalelser fra Naturvernforbundets styrende organer

Her ligger uttalelser og politiske vedtak fra landsstyremøter.

Naturvernforbundets landsstyre møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Her kan du lese mer om Naturvernforbundets oppbygning.

Nyheter

09.02.2015:

Landstyreuttalelse: Oppdrett

Naturvernforbundets landsstyre er svært bekymret over den negative miljøutviklingen i norsk oppdrettsnæring. Landsstyret ber Regjeringen om å stanse planene om vekst i næringen fordi dagens situasjon ikke er bærekraftig.

01.09.2013:

Landsmøteuttalelse 2013: La verneområda vere i fred!

Ein del politikarar frå ymse politiske parti ynskjer tydlegvis omkamp om dei verna elvane og verneområda våre. I det siste er det såleis kome høglytte krav om at ein må tillate kraftutbygging også i verna elvar og verneområde. I grunngjevinga for desse krava vert det og gjerne hevda at dette kan skje på ein ”skånsam måte” og at det her er snakk om fornybar energi som Noreg og verda treng. I tillegg har regjeringa gitt klarsignal for å byggje i freda område som Åkersvika i Hedmark og Sørdalen i Sogn og Fjordane. Dette sender skremmande signal. Vi må kunne vere sikre på at freda betyr freda!

08.02.2011:

Landsstyreuttalelse: Vi krever miljøvennlig byplanlegging!

Landsstyret i Norges Naturvernforbund ber om at kunnskapene og resultatene fra programmet Fremtidens byer også må overføres til mindre byer og tettsteder. Behovet for en mer aktiv by‐ og tettstedsutvikling finnes også utenfor de 13 byområdene som inkluderes i Fremtidens byer.

Viser fra 1 til 12 av totalt 28 artikler