Du er her:

Uttalelser fra Naturvernforbundets styrende organer

Her ligger uttalelser og politiske vedtak fra landsstyremøter og landsmøter.

Naturvernforbundets landsstyre møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Her kan du lese mer om Naturvernforbundets oppbygning. Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste organ, og samles annethvert år.

Nyheter

23.06.2016:

Landsstyreuttalelse: Styrk miljøkompetansen lokalt

Landsstyret i Naturvernforbundet har på sitt møte 11.–12. juni 2016 avgitt følgende uttalelse: Bare 25 prosent av verdifulle naturtyper i Norge er kartlagt. Samtidig vet vi at nedbygging og fragmentering av naturarealene er en av de største miljøutfordringene vi står overfor.

Viser fra 1 til 12 av totalt 50 artikler