Du er her:

Uttalelser fra Naturvernforbundets styrende organer

Her ligger uttalelser og politiske vedtak fra landsstyremøter.

Naturvernforbundets landsstyre møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Her kan du lese mer om Naturvernforbundets oppbygning.

Nyheter

08.02.2011:

Landsstyreuttalelse: Vi krever miljøvennlig byplanlegging!

Landsstyret i Norges Naturvernforbund ber om at kunnskapene og resultatene fra programmet Fremtidens byer også må overføres til mindre byer og tettsteder. Behovet for en mer aktiv by‐ og tettstedsutvikling finnes også utenfor de 13 byområdene som inkluderes i Fremtidens byer.

27.09.2010:

Landsstyreuttalelse: Krafttak for riktig kraftbruk

Landsstyret i Norges Naturvernforbund krever at regjeringen tar et krafttak for energieffektivisering og energiomstilling i Norge. Norge har allerede i dag et overskudd av kraft fra fornybare energikilder. Vi har et internasjonalt ansvar for å slutte å sløse med disse verdiene og heller bruke kraften til å kutte klimagassutslipp.

30.05.2010:

Landsstyreuttalelse: La olja ligge

Landsstyret i Naturvernforbundet ber regjeringa ta lærdom av ulukka i Mexicogulfen, og krev at heile 21. konsesjonsrunde vert avlyst. Regjeringa må lytte til de miljø- og fiskerifaglege råda dei får i samband med utlysningane av nye felt til olje- og gassindustrien.

07.03.2010:

Landsstyreuttalelse: Staten må kjøpe Borregaards skoger i Hedmark

Norges Naturvernforbunds landsstyre oppfordrer staten til å kjøpe opp skogseiendommene som Borregaard skal selge. Et så stort og omfattende skogområde i vil ha best nytte av å ha én eier, der vi verner det viktige og bruker resten til å få bedre løsninger på andre vernesaker gjennom makeskifteordninger.

07.03.2010:

Landsstyreuttalelse: Ubåten utenfor Fedje må heves

Norges Naturvernforbunds landsstyre krever at regjeringen stoppe videre utredning av tildekkingsalternativet av "kvikksølv-ubåten". Naturvernforbundet går dermed i mot regjeringens beslutning om å nullstille prosessen med den planlagte hevingen av kvikksølvet og vraket av U?864 utenfor Fedje i Hordaland.

Viser fra 1 til 12 av totalt 22 artikler