Du er her:

Uttalelser fra Naturvernforbundets styrende organer

Her ligger uttalelser og politiske vedtak fra landsstyremøter.

Naturvernforbundets landsstyre møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Her kan du lese mer om Naturvernforbundets oppbygning.

Nyheter

09.02.2015:

Landstyreuttalelse: Oppdrett

Naturvernforbundets landsstyre er svært bekymret over den negative miljøutviklingen i norsk oppdrettsnæring. Landsstyret ber Regjeringen om å stanse planene om vekst i næringen fordi dagens situasjon ikke er bærekraftig.

08.02.2011:

Landsstyreuttalelse: Vi krever miljøvennlig byplanlegging!

Landsstyret i Norges Naturvernforbund ber om at kunnskapene og resultatene fra programmet Fremtidens byer også må overføres til mindre byer og tettsteder. Behovet for en mer aktiv by‐ og tettstedsutvikling finnes også utenfor de 13 byområdene som inkluderes i Fremtidens byer.

27.09.2010:

Landsstyreuttalelse: Krafttak for riktig kraftbruk

Landsstyret i Norges Naturvernforbund krever at regjeringen tar et krafttak for energieffektivisering og energiomstilling i Norge. Norge har allerede i dag et overskudd av kraft fra fornybare energikilder. Vi har et internasjonalt ansvar for å slutte å sløse med disse verdiene og heller bruke kraften til å kutte klimagassutslipp.

30.05.2010:

Landsstyreuttalelse: La olja ligge

Landsstyret i Naturvernforbundet ber regjeringa ta lærdom av ulukka i Mexicogulfen, og krev at heile 21. konsesjonsrunde vert avlyst. Regjeringa må lytte til de miljø- og fiskerifaglege råda dei får i samband med utlysningane av nye felt til olje- og gassindustrien.

Viser fra 1 til 12 av totalt 25 artikler