Du er her:


Foto: Jarle Lunde

Verneverdige vassdrag

Naturvernforbundet har valgt ut seks av de mest verdifulle vassdragene som trenger vern og er truet av inngrep. Her kan du lese om disse vassdragene, og finne ut hva du kan bidra med i kampen for å bevare dem.

Vasjaelva
Garbegelva
Erdalselvi

Gjengedalsvassdraget
Godfarfossen
Dalelva

Ullsfjord


Vis Vassdragsvern.no i et større kart


Artikkelen ble sist oppdatert: 27.09.2013

Nyheter

En samlet gjeng mot utbyyging av Vigdøla - fra både Vigdal grendalag, vernegruppa Vestsida - Vigdøla og Naturvernforbundet

Samlet for Vigdøla

20.08.2013

Vigdalens befolkningstall ble doblet under vassdragstreffet for Vigdøla i helgen. Både grendalaget, lokalbefolkningen, Vernegruppa vern Vestsida-Vigdøla og Naturvernforbundet, kom for å markere motstand mot utbyggingsplanene av livsnerva i dalen.

1 Søkkunda i Hedmark Foto Ketil Skogen
Vassdragsnatur

Elver vi ikke har råd til å miste

05.08.2013

Norske elver er under et stort utbyggingspress. Naturvernforbundet har samlet informasjon om de mest verneverdige elvene våre, og hva vi kan tape om alt bygges ut.