Kart over NOAs kalendertur september 2017

Gjermund Andersen:

ASDØLJUVET I HØSTPRAKT

NOAs kalendertur september 2017

Vestlandet i Vestmarka! - det er Asdølsjuvet, den trange og ville sidedalen til Lierdalen. Vel verdt et besøk til alle årstider, eller kanskje aller vakrest i vårskrud eller nå, i høstens fargeprakt. selve juvet er vernet som reservat, så vis hensyn til både planteliv og landskap.

Turen gjennom Asdøljuvet er ikke lang, man tar buss nr. 62 langs Liers østside til Asdøl. Her er også en liten parkeringsplass rett ved riksveien. Blåmerket sti går ut på nordsiden av elva og følger en gammel tømmerløype gjennom dalen.

Nederst går elva og stien gjennom rik flommarkskog av gråor og hegg. Hele sørhellinga av juvet er dominert av varmekjære trær, som lind og lønn, ask og alm, som står i skorter og på rasmark fra elva og oppover lia. Nå i september flammer det opp i gult og rødt. Et par skar i toppen av rasmarka kan lokke en til avstikkere, men forholdsvis hyppige ras og steinsprang tilsier at en holder seg i skinnet.

Midtveis oppe i dalen kommer man til en flott foss, mektig i vårflommen og i regnværsperioder. Herfra og videre oppover skifter juvet karakter: Det blir trangere og brattere ned mot elva, der vi går vekselsvis på sør- og nordsiden. Her øverst og på hele sørsiden av elva (skyggesiden), er det granskogen som dominerer, med til dels grove trær og frodig underskog. En rekke arter som er knyttet til rikt jordsmonn og vedvarende fuktighet finnes her nede.

Etter drøye to kilometer kommer vi opp på skogsveien som fører til Asdøltjern. Både ved tjernet og flere steder ved elva er det fint å raste, før man tar fatt på nedstigningen. Vi anbefaler her en “omgående bevegelse”, ved å ta blåstien på nordsiden av juvet, forbi setervollen etter Aschenbergsetra. Herfra kan man med forsiktighet ta seg ut til kanten av juvet og titte ned, men forsiktig - på det høyeste er det 180 meter ned til elva!

Fra setervollen bærer det først ned gjennom grov gammelskog, før man sneier innom det evigvarende hogstfeltet under høyspentledningene, før man til slutt følger en gammel hestevei gjennom edellauvskogen ned til Asdøl.

Mange  sterke og flotte opplevelser på en kort tur!

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.12.2017