Du er her:

Kart over NOAs kalendertur mai 2017

Østmarka naturreservat

NOAs kalendertur mai 2017

Kom mai du skjønne milde! I de lavereliggende delene av Marka er det allerede grønt, blåveisen har for lengst tittet opp der det er litt kalk i bakken, lauvet spretter og fuglesangen fyller lange lyse kvelder.

En slik dag er det fint å dra inn i Østmarka naturreservat. Buss til Myrdammen (mellom Marikollen og Flateby) – ring Trafikanten, telefon 177, for informasjon om rutetider. Fra Myrdammen går vi skauleies, på umerket sti over Tjuvstuåsen, forbi Setertjernet og inn i naturreservatet. Nord for Falkehøgda får vi dokumentert naturens måte å ordne ny skog. Kraftig vind for over 20 år siden gjorde vei i vellinga, men nå spirer og gror det, av ny skog og av arter som trenger tilgang på store mengder død ved. Nede ved Tappenbergvannet tar vi kanskje årets første dukkert. Fint å raste er det i alle fall.

Tappenbergvannet rundt gir en liten smak av Østmarka og av reservatet. Fra østenden tar vi nordøstover til Aurtjern, hvor vi tråkker i våre egne spor noen hundre meter før vi følger sti/kjerrevei østover mot Norbysjøen. Her er vi i beverland, flere steder langs ruta kan vi se eldre og ferske bevergnag. Langs Nordbysjøen og tilbake til Myrdammen går en flott umerket sti som gjør vandringen til en fornøyelse

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.07.2020