Olje viktigere enn fakta

Olje- og energidepartementet har i dag lyst ut nye områder til oljeindustrien, stikk i strid med rådene fra regjeringens egne etater. – Så lenge oljeindustrien får alt den peker på, vil vi ikke ha en sjanse i havet til å nå våre klimamål, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

 Det legges opp til økt oljeaktivitet i både Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

– Her åpner regjeringen for ny oljevirksomhet i sårbare områder, sier Haltbrekken.

Dagens utlysning skjer gjennom den såkalte tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO), som slipper oljeindustrien inn bakveien på norsk sokkel. Samtidig sendes forslaget til utlysning av 22. konsesjonsrunde ut på høring. I denne ordinære tildelingsrunden legges det opp til oljebonanza i nord.

– Ola Borten Moe har sagt at han ønsker en faktabasert oljedebatt, men rådene han får fra regjeringens eksperter i miljøetatene, er tydeligvis ikke mye verdt, sier Haltbrekken.

Miljøetatene har frarådet åpning

Gjennom TFO-ordningen får oljeindustrien nå tilgang til 33 blokker nær land i nord som miljøetatene har frarådet å åpne.

I Nordsjøen lyses det ut 2 blokker (36/1 og 36/4) mot klare advarsler fra både Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning. Disse to blokkene utgjør et viktig område for sjøfugl, og et utslipp vil kunne ramme fuglefjellene på Runde og sildegytingen på Mørebankene.

Det betyr at de miljøfaglige etatene har advart mot å lyse ut 35 blokker. Til sammen er det lyst ut 48 nye blokker. Tre av fire blokker er altså lyst ut mot de miljøfaglige rådene. I forslaget til 22. konsesjonsrunde legges det også opp til oljeaktivitet langs Finnmarkskysten og i sårbare områder langt nord i Barentshavet.

– Denne tildelingen utgjør en trussel mot den levende norske kysten. Vi tror det er her mulighetene i framtidas Norge ligger, men vi risikerer å ødelegge våre fantastiske havområder med oljesøl, sier Haltbrekken.

En samlet miljøbevegelse har tidligere krevd at TFO-ordningen avvikles.

– Denne tildelingen har vokst langt utover intensjonen. Det deles ut blokker over en lav sko og i strid med de miljøfaglige rådene, og er et sørgelig eksempel på hvordan oljeindustrien stort sett får det den ber om, avslutter Haltbrekken.