Du er her:

Naturvernforbundets medlemmer får magasinet gratis, men du trenger ikke være medlem for å abonnere på bladet.

For å bestille abonnement:

Send en e-post til redaksjonen@naturvernforbundet.no

Abonnér på Norges fagblad om natur- og miljøpolitikk, som gir deg bakgrunn og holder deg oppdatert!

Natur & miljø dekker aktuelle saker fra inn- og utland. I hvert nummer får du en fyldig temaseksjon med bakgrunn om en aktuell miljøsak. I tillegg får du temaartikler, kommentarer, bakgrunnsstoff og reportasjer om de viktigste sakene.

Alle miljøsaker har en plass i bladet, men hovedfokuset vil ligge på de temaene som Naturvernforbundet jobber mest med. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.04.2022