Afrika setter ned foten

På klimaforhandlingene i Barcelona har Afrikanske land satt ned foten for videre forhandlinger før rike land øker sine utslippsmål. – Afrikanske land er allerede hardt rammet av klimaendringene. Vi har stor forståelse for kravet om mer ambisiøse forpliktelser, sier Jan Thomas Odegard i Barcelona.

Jan Thomas Ødegard sittende i en sal

Under de forbedrende klimaforhandlingene i Barcelona, før det store klimatoppmøtet i København, råder det stor usikkerhet om veien videre. Afrikanske land har sagt de ikke ønsker å diskutere detaljene i videreføringen av Kyoto-avtalen før målene fra de rike land økes. Alle planlagte møter om dette i dag er kansellert.

Afrikanske land opplever at deres eksistens er truet som følge av klimaendringene. De krever at de rike landene reduserer sine utslipp med 40% innen 2020 slik forskerne anbefaler. Dagens løfter ligger langt unna dette, så vi støtter Afrikanske lands krav om økte klimamål, sier Jan Thomas Odegard, Generalsekretær i Naturvernforbundet.

Samlet sett lover rike land, ikke inkludert USA, 16-23% i sine utslipp innen 2020. FN anbefaler kutt på 25-40%. Mange rike land toner nå ned forventingene til klimaforhandlingene i København blant annet ved å kreve en mindre forpliktende avtale enn Kyoto-avtalen. Dette er blant annet begrunnet med behovet for å inkludere USA i fremtidige avtaler.

Afrikanske land opplever at deres interesser ofres for å inkludere USA i en ny avtale. Lavere utslippsmål fra de rike landene for å få med USA vil gi økte klimaendringer som igjen vil føre til enda sterkere klimaendringer for verdens fattige land, sier Odegard.