Du er her:

Satelittfoto - Skagerrak og Nordsjøen , foto NASA

Satelittfoto - Skagerrak og Nordsjøen , foto NASA.

Redd Skagerrak og Nordsjøen !

Havet utenfor Agderkysten er i krise på grunn av forurensing, forsøpling og overfiske. Vi ser endringene med det blotte øyet; i sjøvegetasjonen og sjøfuglbestandene i sterk tilbakegang. Klima- og forurensingsdirektoratet lager nå en forvaltningsaplan for Skagerrak og Nordsjøen. Det bør vi engasjere oss i - lokalpolitikere, organisasjoner og enkeltpersoner. Miljø- og reeussituuasjonen i havet utenfor Agder må gjennoppbygges!

Nyheter

Vindm

Vindkraftverket i Birkenes - å la seg forføre

Før jul ga NVE konsesjon til et vindkraftverk i Birkenes. Konsesjonene sitter løst med dagens regime i Oed, og Stortinget har latt seg forføre av den gode hensikt; at alle vindkraftverk vil redde kloden fra de dramatiske klimaendringene.

Skjermbilde(3)

Innspill til kommunedelplan for havneområde nord – Kongsgård – Vige

Intensjonen med dette omfattende reguleringsarbeidet er å utvikle ei framtidsrettet havn for Kristiansand. Høringsforslaget innebærer flytting og utvikling av kai og containerterminal til Kongsgård – Vige. Det vil legge beslag på store arealer, ca 0,5 km2 og redusere miljøkvaliteten dramatisk for tilstøtende boligområder på begge sider av Topdalsfjorden (Kongsgård – Søm).

Viser fra 1 til 4 av totalt 112 artikler