Du er her:

Kronikker og debattinnlegg

Her finner du kronikker og debattinnlegg til aviser skrevet av Naturvernforbundet i Vest-Agder og/eller et lokallag.


Nyheter

Vindm

Vindkraftverket i Birkenes - å la seg forføre

Før jul ga NVE konsesjon til et vindkraftverk i Birkenes. Konsesjonene sitter løst med dagens regime i Oed, og Stortinget har latt seg forføre av den gode hensikt; at alle vindkraftverk vil redde kloden fra de dramatiske klimaendringene.

Aerfugl

Ny rødliste, dyrelivet sliter

26.02.2016

Den tredje rødlista ble lagt fram i november. Det er et dystert bilde som artsdatabanken gir oss om hvordan vi mennesker forringer livsvilkårene til dyr og planter. Inngrep i deres leveområder, rovdrift på næringsgrunnlaget, forurensing, etterstrebelse og klimaendringer er faktorer som i økende tempo reduserer artsmangfoldet, og status er nå altså oppdatert for Norge. Dyr som vi har tatt som en selvfølge, er i fare. For første gang er hare og ryper på rødlista over utrydningstruede arter.

Viser fra 1 til 4 av totalt 21 artikler