Du er her:

Nyheter

Kloakkutslipp fra fritidsbåter

Det er ikke restriksjoner på utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Norge i dag. Det fører til at mange lystbåter tømmer avfallet urenset i havet. Det kan være et helsespørsmål i tillegg til at dette bidrar til overgjødsling av havet. Vi ligger etter våre naboland som har stoppet dette. Kloakken må leveres til godkjente renseanlegg.

Ja til besøk av bjørn!

Naturvernforbundet mener naturen og dens arter har egenverdi, og det følger derav et særlig forvalteransvar. Naturen og dens arter skal forvaltes med respekt og verdighet i et langsiktig perspektiv noe som etter vår oppfatning ligger som en klar premiss både i grunnloven ( § 112) og naturmangfaldsloven (§ 1). Vedtaket om lisensjakt strider, etter vårt syn, mot slike grunnleggende prinsipper for forvalteransvaret. Vi tillater oss også her innledningsvis å uttrykke at det beriker naturen på Agder om en brunbjørn fra tid til annen besøker landsdelen vår.

23.3.2011 Høringsuttalelse kommuneplan for Søgne

Med dagens forbrukervekst og rovdrift på ressurser vil det aldri bli båtplasser nok. Naturvernforbundet i Søgne ber blant annet om at kommunen skal utrede alternativer til utbygging av båtplasser, med det formål å gi folk flest mulighet for å komme ut i skjærgården.

Viser fra 9 til 12 av totalt 27 artikler