Du er her:

Eksempelbilde fra landskapsvernområdet for Oksøy - Ryvingen

Eksempelbilde fra landskapsvernområdet for Oksøy - Ryvingen.

Høringsuttalelse til verneforslag for Raet nasjonalpark

Merknadene til høringsuttalelsen omfatter også opprettelse av landskapsvernområdene Hove og Søm

Hele uttalelsen ligger vedlagt. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.09.2015