Du er her:

Merknader - Snøscooterløyper i Åseral

Naturvernforbundet i Vest-Agder har gitt merknader til oppstartsarbeid for snøscooterløyper i Åseral etter ny forsøksordning.

Naturvernforbundet i Vest-Agder vil anbefale Åseral kommunestyre om i skrinlegge planene om snøscooterløyper for lystkjøring. Hvis kommunen mot formodning ikke følger vår anbefaling, vil vi vurdere de enkelte løypetraseene i forhold til den belastningen for biologisk mangfold og friluftsliv forslagene vil representere.

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.06.2014