Du er her:

Foto: Inger Marie Hæhre

Foto: Inger Marie Hæhre.

Påklaging av vedtak om lisensfelling av ulv og jerv

Påklaging av vedtak av 21.11. 2014 fra rovviltnemd region 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) om lisensfelling av ulv (2) og jerv (10) i perioden 2014/2015.

Vedtak ble gjort i Rovvilnemnda for Region 1 den 21. november 2014. Naturvernforbundet påklaget dette vedtaket den 15. desember, fordi det oppleves å være et mål om utryddelse. Vedtaket synes derfor klart å være i konflikt med naturmangfoldloven og Norges internasjonale forpliktelser. Vi mener at rovviltforliket – uansett tolkninger og formuleringer, er et dokument som ikke kan sette naturmangfoldloven og signerte konvensjoner til side.

Primært krever Naturvernforbundet at rovviltnemdas vedtaket oppheves da saken ikke er tilstrekkelig opplyst før vedtak ble fattet slik forvaltningsloven krever. Naturvernforbundet vil da komme tilbake med merknader til saksframstillingen for et nytt vedtak. Sekundært krever Naturvernforbundet at det ikke åpnes for lisensjakt på ulv i region 1 eller jerv i Vest-Agder. Kvoten for jerv settes til 5 dyr ellers i regionen.

18. desember ble saken behandlet på nytt i Rovviltnemnda for Region 1 og denne har medført en reduksjon fra 10 til 8 jerver, mens det fortsatt vil være lisensfelling av 2 ulv. Saken er imidlertid ikke endelig avgjort, da klagen er sendt videre til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling. 

Dokumenter i saken er vedlagt på PDF-format.

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.01.2015