Du er her:

Påklaging av vedtak - skadefellingstillatelse på en ulv i Vest-Agder

Påklaging av vedtak av 21.06.2014 - skadefellingstillatelse på en ulv i Vest-Agder i perioden fra og med 21. juni til og med 4. juli i 2014

Naturvernforbundet i Vest-Agder er av den oppfatning at skadefellingstillatelsen er bygger på en ekstrem tolkning av rovdyrforskriften, og må oppheves da vedtaket ikke oppfyller det som må kreves  gjennom nærmere dokumentasjon for å drepe en art som er kritisk truet med utryddelse i Norge.

 

Naturvernforbundet krever samtidig at § 42 i forvaltningsloven anvendes og at tillatelsen tilbakekalles inntil vår klage er endelig avgjort. Noe annet vil gjøre klagen illusorisk. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.06.2014