Du er her:

Om Naturvernforbundet i Lindesnes

Kort historikk:

Mandal naturvernforening ble startet høsten 1973. I et interimsstyre ble Torbjørn Fredriksen valgt til foreningens første leder.

De første år dreiet lagets lokale arbeid seg vesentlig om anlegging av ny søppelfylling, vern av kystsonen og opprettelse av sjøfuglreservater.

I mars 1980 ble det ved Kgl. res. opprettet 83 verneområder for sjøfugl, herav ni i Mandal kommune. På 1980-tallet ble det på nasjonalt plan satt i gang et storstilt arbeid for utbygging av vannkraftresursene. Lokalt gav dette seg utslag i planer om utbygging av Kosåna og Litlåna, begge sidevassdrag til Mandalsvassdraget, og oppdemming av Haugefossen. Dette engasjerte lokallaget seg sterkt i, og at begge vassdrag ble vernet i 2003 må vel kunne sies å være lokallagets største enkeltseier så langt.  

På 2000-tallet har den største saken lokallaget har jobbet med vært vern av deler av Gismerøya. Denne saken er ikke helt avsluttet, men kommunen har vedtatt å ikke gå lenger mot vest og sør i arbeidet med tilrettelegging av området for industri. Dette noterer vi derfor som en delvis seier, selv om vi gjerne skulle ha sett at en større del av øya hadde blitt bevart.

I 2019 endret Naturvernforbundet i Mandal navn til Naturvernforbundet i Lindesnes.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.02.2020

Nyheter

Bang og Bongo 1

Feiret jubileet med naturtoner

Naturelskere i alderen ett til 96 år var med å markere Naturvernforbundets 100-årsjubileum i Mandal, med konsert ute i det fri med Nora Bang og Tore Bongo.

Saktegruppa

Ut på tur, aldri sur

Hver mandag inviterer Naturvernforbundet i Mandal og Folkehelsekomiteen til gåturer på Sjøsanden og i Furulunden. Her kan alle som vil gå på tur sammen med andre møte opp, for koselige, sakte gåturer. Målet er bedre helse.

Smelandsbekken

Åpner opp store gyteområder

22.01.2014 | Sist oppdatert: 31.01.2014

I samarbeid med Naturvernforbundet i Mandal, jobber Sjøørretklubben med å åpne opp nye gyteområder for laks og sjøørret i Holum.