Du er her:

  • Agder
  • Naturreservat på Nedre Timenes
Det planlagte naturreservatet på Nedre Timenes er en mosaikk av ulike naturtyper. Bildet viser edellauvskog i Drangsdalen.

Det planlagte naturreservatet på Nedre Timenes er en mosaikk av ulike naturtyper. Bildet viser edellauvskog i Drangsdalen. Foto: privat

Naturreservat på Nedre Timenes

Nedre Timenes er et frodig skogsområde like sør for Sørlandsparken i Kristiansand. Her er det blant annet registrert rovfuglreir, sjeldne hakkespetter, og over 1.180 ulike arter av sommerfugler. Joggere, turgåere, skoleelever og biologistudenter har stor glede av dette naturområdet.

De fire grunneierne på Nedre Timenes arbeidet i fem år for å få til en avtale om frivillig skogsvern.

Fredag 16. desember 2011 ble Nedre Timenes naturreservat opprettet av Kongen i statsråd.

 

Image

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.12.2011

Nyheter

Kristiansand-akt

Ut av klasserommet, inn på bussen!

31.10.2013 | Sist oppdatert: 01.11.2013

Naturvernforbundet og kulturinstitusjoner foreslår gratis buss for skoleklasser i Kristiansand mellom klokka 9 og klokka 14.

Ferjesaken

E39 - Kollektivtrafikk og ferjetider

27.09.2013 | Sist oppdatert: 28.09.2013

Naturvernforbundet i Søgne har sendt et innspill til ordførerne i Søgne, Songdalen og Kristiansand, der vi ber dem om å bruke sin innflytelse til å få endret ferjetidene, slik at ankomsttidene ikke kommer i direkte konflikt med rushtidstrafikken morgen og ettermiddag.

SNUK

Nei til vindkraftverk!

08.09.2013 | Sist oppdatert: 28.09.2013

Dette ble vedtatt på Naturvernforbundets landsmøte i Trondheim 30.08 - 01.09. Nærmere 200 delegater fattet vedtak om å beskytte natur og naturverdier mot de svært ødeleggende og helt unødvendige vindkraftverkene. Landet renner over av strøm og vil få et betydelig og vedvarende kraftoverskudd i årene framover (direktør Per Sanderud, NVE).

Marte på Nedre Timenes
Pressemelding:

Naturvern + Nytelse = sant

01.08.2013 | Sist oppdatert: 01.08.2013

Naturvernforbundet skal for første gang delta på Nytelsesfestivalen i Grimstad.

Viser fra 61 til 64 av totalt 114 artikler