Du er her:

Fagkonferanse

Alternativer til motorvei

Det er ikke slik at den nye 39 meter breie motorveien rundt Kristiansand kommer uansett. Velkommen til konferanse om de smarte og framtidsretta alternativene.

Tid: Torsdag 19. februar 2015 kl 12-16

Sted: Bystyresalen, Kristiansand rådhus på Øvre Torv (adresse: Rådhusgata 24)

 

12.00 Velkommen ved fylkesordfører Terje Damman

12.15 Sammenhenger mellom veikapasitet og biltrafikk

Ved Aud Tennøy, forsker ved Transportøkonomisk Institutt

 

Redusert biltrafikk: Virkemidler som virker

13.00 SAMKJØRING: Prosjekt 2 + i Bergen, ved Arild Olav Eggen, prosjektleder i Statens Vegvesen

13.30 GODS FRA VEI TIL BANE: Potensiale for godstrafikk på eksisterende togskinner, ved prosjektsjef Ove Skovdahl i Rejlers

14.00 Kaffepause

14.30 BEDRE BUSS: Sørlendinger elsker bussen, ved administrerende direktør Siv Wiken i Agder Kollektivtrafikk

 

15.00 Konseptvalgutredning for Kristiansandsregionen- myter og fakta.

Ved Gunnar Ridderstrøm, tidligere prosjektleder i Statens Vegvesen for KVU Kristiansand 

 

15.30 Slik vil vi redusere biltrafikken (5 minutter per parti):

Høyre ved førstekandidat Harald Furre

Arbeiderpartiet ved andrekandidat Trond Blattmann

SV ved førstekandidat Melissa Lesamana

Krf ved leder av byutviklingsstyret Grete Kvelland Skaara

15.50-16.00 Oppsummering ved Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet

 

 

Aud Tennøy er forskningsleder for en kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging ved Transportøkonomisk institutt. Hun har doktorgrad i by- og regionplanlegging fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Tennøy har som planlegger og forsker jobbet med overordnet areal- og transportplanlegging i 20 år.

 

Gunnar Ridderstrøm var prosjektleder i Statens Vegvesen for konseptvalgutredningene i Grenland og Kristiansandsregionen. I dag jobber han med strategisk planlegging, areal- og transportplaner og byutvikling i firmaet Citiplan. I tillegg underviser Ridderstrøm i plan- og prosessledelse ved Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU.

 

Arrangør: Naturvernforbundet

Konferansen er gratis og åpen for alle.

Påmelding her: www.deltager.no/motorveikonferanse

Utskriftsvennlig versjon av programmet kan lastes ned her

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.01.2015