Du er her:

Årsmøte 2021 Kristiansand

Naturvernforbundet i Kristiansand ønsker velkommen til foredrag og årsmøte. På grunn av koronasituasjonen avholdes årsmøtet digitalt. Vi håper likevel på god deltagelse og ønsker medlemmer velkommen til å delta!

Tid: Torsdag 4. mars 2021, kl. 19.00
Sted: Zoom videokonferanseplattform, https://zoom.us/j/96889390437 

Møtet gjennomføres på videokonferanseplattformen zoom. For veiledning om hvordan installere zoom, se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/ 

For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt: 
Magnus Storvoll Strømseth, tlf: 902 72 770 
Mail: ms@naturvernforbundet.no
 
For andre spørsmål angående møtet, kontakt: 
Dag Øystein Kerlefsen, tlf: 381 66 033/945 02 637, 
e-post: dag.kerlefsen@gmail.com 

I forkant vil Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet ca. klokken 18.15 holde foredrag om strandsoner og kommunale planer. Schulze er marinbiolog og har i mange år jobbet som fagrådgiver i Naturvernforbundet, hvor han blant annet har hatt ansvar for marin forsøpling, mikroplast, forurensning, kystsonesaker (inkludert tyvfiske), marine bevaringsområder, naturtypekartlegging og utbygging i strandsone. 

Etter foredraget tar vi fatt på årsmøtet.

Saksliste 

 1. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 2. Godkjennelse av innkallelse 
 3. Styrets årsmelding, se vedlegg 
 4. Revidert regnskap (legges frem på årsmøtet)
 5. Saker fra styret 
 6. Saker som er framlagt av medlemmer innen styrets fastlagte frist 
 7. Budsjett og arbeidsprogram 
 8. Valg av styremedlemmer 
  «Årsmøte fastsetter selv størrelse, valgperiode og sammensetning av styret» 
 9. Valgkomité og revisor 

Sak 6 Frist for innlevering av saker
Fristen er satt til mandag 1. mars. Har du forslag eller tanker om aktiviteter og/eller arbeidsprogram, så ikke nøl med å bringe dem videre til oss.

Forslag sendes til:
Dag Øystein Kerlefsen,
Langenesveien 381, 4640 Søgne.
tlf.: 381 66 033 / 945 02 637,
e-post: dag.kerlefsen@gmail.com

Valg av styremedlemmer (sak 8)
Valgkomiteen har forslag til personer som har sagt ja til å sitte i styret! Men dersom medlemmer forøvrig skulle ønske å ta styreverv, så meld fra til valgkomiteen ved Peder Johan Pedersen, telefon 456 05 646, E-post pederjop@online.no innen fredag 26 februar.


Vel møtt! 

Med vennlig hilsen
Styret, Naturvernforbundet i Kristiansand

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.02.2021