Du er her:

Årsmøte Agder 2021

Kjære medlemmer i Agder

Vi minner om og ønsker velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Agder

Det er tidligere innkallt til årsmøte i Naturvernforbundet i Agder, grunnet smittesituasjonen vil dette ikke gjennomføres om først opplyst i Kristiansand men digitalt på zoom. 

Tid: Tirsdag 9. mars. Kl 18:00 

Sted: Zoom videokonferanseplattform.
Lenke: 
 https://zoom.us/j/91481053958
 

Saksliste til årsmøte:

      Åpning, setting av årsmøte

 1. Valg av ordstyrer.
 2. Valg av referent og to til å underskrive protokollen  
 3. Styrets årsmelding.
 4. Regnskap.
 5. Budsjett og arbeidsprogram.
 6. Saker til årsmøte
 7. Valg av leder og styremedlemmer.
 8. Valg av valgkomité.
 9. Valg av revisor.
 10. Nominering av landsstyrerepresentant med varamedlem. Disse skal være en av hvert kjønn.
 11. Valg av utsendinger til landsmøtet.

Årsmelding, regnskap og budsjett og arbeidsplan blir også lagt ut på fylkessida til Naturvernforbundet i Agder kan lastes ned på høyre side her. 

Av hensyn til smittevern gjennomføres møtet digitalt på videokonferanseplattformen zoom. For veiledning om hvordan installere zoom, se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/


For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth, tlf: 902 72 770
Mail: ms@naturvernforbundet.no

 
For andre spørsmål angående møtet, kontakt:
Fylkesleder Peder Johan Pedersen, tlf: 456 05 646
agder@naturvernforbundet.no

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.03.2021