Du er her:

Foto: Tore Andre Baardsen (FVN)

Foto: Tore Andre Baardsen (FVN).

Avrenningsproblemer i Studedalen

I tillegg til avrenningsproblematikken fra det nåværende deponiet i Studedalen, er det planlagt et pukkverk i samme område som vil forsterke problemene i Studebekken og Isefjærfjorden.

Studedalen ligger på grensen mellom Kristiansand og Lillesand. Her ligger deponiet LH Tippen drevet av Lars Hodnemyr. I samme område planlegger Ringknuten Pukkverk å etablere et nytt pukkverk, Studedalen Pukkverk, når dagens anlegg stenges.

Både fra pukkverket og fra deponiet vil vann renne ut i Studebekken og så videre ut i Isefjærfjorden. Avbøtende tiltak blir planlagt begge steder, men både naboer og Naturvernforbundet er skeptiske til om dette er nok. Vedlagt artikkel fra Fædrelandsvennen beskriver problematikken rundt dette nærmere. 

Det som har skjedd videre er at Kontrollutvalget i Kristiansand kommune tok kontakt med Naturvernforbundet i Vest-Agder den 3. desember. De inviterer til møte i utvalget 11. desember med sikte på å belyse saken fra alle parter før endelig vedtak fattes. Administrasjonen i Kristiansand kommune, grunneiere og Naturvernforbundet vil delta på dette møtet.  

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.12.2014