Du er her:

Bever: Foto: Odd Kindberg

Bever: Foto: Odd Kindberg.

Klage

Felling av bever

Naturvernforbundet har klaget på en fellingstillatelse for bever som gjør skade i Lyngdal kommune. Klagen er tatt til følge, og det opprinnelige vedtaket oppheves. Det gis ikke fellingstillatelse for to bevere. Her kan du lese hele vedtaket.

Hovedutvalg for miljø, plan og drift kan ikke se at det i søknaden er vist tilstrekkelige grunner som kan forsvare utvidet jakttid.

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.07.2016