Du er her:

Svarttrost, hann. Foto: Odd Kindberg

Svarttrost, hann. Foto: Odd Kindberg.

Forvaltning av dyr, mer enn jakt

7. september 2016 hadde Peder Johan Pedersen en kronikk på trykk i Fædralandsvennen med denne tittelen. Her kan du lese hele kronikken.

I kronikken skriver han blant annet:

Det er meningsløst å skyte arter som heilo, svarttrost, måltrost, enkeltbekkasin, rødvingetrost, ekorn m.fl.

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.09.2016