Du er her:

  • Agder
  • Nyheter
  • Fylkesmannen støtter Naturvernforbundets bekymring for Ytre Kilen i Søgne
Foto: Øystein Paulsen

Foto: Øystein Paulsen.

Fylkesmannen støtter Naturvernforbundets bekymring for Ytre Kilen i Søgne

Fylkesmannen avslår søknaden om mudring ved Kileneset og sprengning av ny kanal samme sted. Bakgrunnen for det er påvirkningen på lokaliteten med ålegress i Ytre Kilen som har nasjonal verdi.

Vedtak
Med bakgrunn i naturmangfoldloven § 10 avslår Fylkesmannen i Vest-Agder med hjemmel i
forurensningsloven § 11 søknaden om mudring ved Kileneset og sprengning av ny kanal
mellom Ytre Kilen og sjøen utenfor.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.06.2015