Du er her:

Innkalling til årsmøte 2020

Det blir utendørs årsmøte på Groos i Grimstad 18. juni klokken 18.

Kjære medlem i Naturvernforbundet Agder,

Velkommen til årsmøte på Groos i Grimstad 18. juni 2020 kl 18.00.

Årsmøtets dagsorden:
1. Åpning og konstituering
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Arbeidsplan
6. Budsjett
7. Valg

Saker til årsmøtet og påmelding for å ivareta smittevernhensyn sendes på mail innen 16.06. til agder@naturvernforbundet.no eller i brevpost til: Naturvernforbundet i Agder, Postboks 718, 4666 Kristiansand.

Årsmelding og regnskap finner du her:

Årsmelding

Regnskap

 

Velkommen til utendørs årsmøte 2020 med enkel bevertning!

Hilsen styret i Naturvernforbundet i Agder

 

Ta gjerne kontakt om du kunne tenke deg å være litt aktiv i Naturvernforbundet; være med i et lokallag, snakke med naboen / politikere om miljøsaker, skrive et innlegg i aviser / på facebook, stå på stand, være med på turer / opprydding / skjøtsel. Det er mye vi kan gjøre for å beskytte naturen i Agder!

agder@naturvernforbundet.no - telefon: 45605646

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.05.2020