Du er her:

Illustrasjon fra Fædrelandsvennen

Illustrasjon fra Fædrelandsvennen.

Innstill arbeidet med ny E39

Dette synspunktet sto på trykk i Fædrelandsvennen 4. mars 2017. Her hargumenter fagrådgiver Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet og Naturvernforbundt i Vest-Agder at arbeidet med E39 må stoppes.

De avslutter synspunktet på denne måten:

Tog er den miljømessig beste, og den klart mest framtidsretted løsning på strekningen Oslo- Kristiansand- Stavanger, en utbygging og opprusting av Sørlandsbanen. Gjennom en slik snuoperasjon vil kollektivtrafikk og gods kunne konkurrere med både fly og bil. Det er trolig det transporttilbudet de aller fleste ønsker å benytte, ikke å bidra til en økning i den sterkt miljø- og klimaødeleggende bil- og flytrafikken.
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.03.2017