Du er her:

Representant for Verneområdestyret, Tore Askildsen, takket 100-årsjubilanten, Naturvernforbundet.

Representant for Verneområdestyret, Tore Askildsen, takket 100-årsjubilanten, Naturvernforbundet.

Jubileumstur til Herøya

Fiskerikaia på Langenes var full av folk sist søndag. De ville bli med over sundet for å følge Naturvernforbundets rundtur på Herøya. Til sammen over 80 personer, store og små, var samlet da naturlosene Peder Johan Pedersen og Laila Haakonsen ønsket velkommen.

Det kunne fortelles at i Søgnes generalplan på slutten av sekstitallet var øya lagt ut til industriområde med bro over sundet.Underveis ble det orientert om gravrøyser fra eldre jernalder, gårdsdrift gjennom tidene, dagens skjøtsel med rydding for å gjenskape kystlyngheia og gi gode beiteforhold for den gamle norrøne sauerasen som nå skal holde vegetasjonen nede. Barna var nok mest opptatt av rumpetrollene i det lille tjernet og smådyra i sjøkanten.

«Varan» kunne forsamlingen skue ut over skjærgården som nå er del av Oksøy – Ryvingen Landskapsvernområde. Som representant for Verneområdestyret var ordfører i Mandal, Tore Askildsen, med. Han holdt en hilsningstale til 100 årsjubilanten da turen endte opp med fødselsdagskake på den samlingsplassen som lokale naturvernerne har ryddet fram. Askildsen takket Naturvernforbundet for å ha god kunnskap om verneverdige naturforhold. Han presiserte at arbeidet med å ta vare på truede arter og naturtyper er vesentlige deler av en komplisert helhet.

Litt tid tok det nok å frakte alle tilbake til fastlandet, men ingen uttrykte at de var lei for at broa ikke ble bygd.

Laila Haakonsen

 

FAKTA: Herøya ligger rett sør for Langenes. Kjøpt inn av Staten 1979. Del av Oksøy – Ryvingen Landskapsvernområde. 1 privat eiendom med 3 fastboende. Ellers ubebygd.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.05.2014