Du er her:

  • Agder
  • Nyheter
  • Miljødirektoratet gir Naturvernforbundet medhold i klage på fellingstillatelse på ulv i Vest-Agder
Ulv

Ulv.

Miljødirektoratet gir Naturvernforbundet medhold i klage på fellingstillatelse på ulv i Vest-Agder

To ulvefellingsvedtak gjort av Fylkesmannen i Vest-Agder tidligere i år er kjent ugyldige av Miljødirektoratet etter klager fra blant andre Naturvernforbundet.

Det er veldig gledelig at vi har fått fullt medhold i vår to klager på fellingstillatelse på ulv i Vest-Agder. Selv om det ikke skal være ynglende ulv i Vest-Agder er det ikke på noen måte forbudt for ulven å vandre inn og oppholde seg i fylket, sier Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold i Naturvernforbundet. Terskelen for å gi fellingstillatelser på Norges mest trua pattedyr skal være høyere enn at det bare er observert ulv utenfor ulvesonen på Østlandet, konkluderer Peder Johan Pedersen, leder i Naturvernforbundet i Vest-Agder.

Miljødirektoratet har i vedtak av 16. 07. (vedlagt) overprøvd Fylkesmannen i Vest-Agder sine to fellingstillatelser på ulv av 29. april og 26. mai og kjenner begge vedtakene ugyldig. Miljødirektoratet gir dermed Naturvernforbundet i Vest-Agder, Naturvernforbundet og to andre klagere medhold og omgjør Fylkesmannens vedtak om skadefellingstillatelse på ulv i Vest-Agder. Miljødirektoratet konkluderer med at «det ikke forelå opplysninger som kunne bekrefte forekomst av ulv ved vedtakstidspunkt.» Dermed var det ikke mulig å være sikker på at en eventuell ulv som ble tatt ut hadde gjort eller kunne gjøre skade i prioriterte beiteområder.

Fylkesmannens vurderinger i de to fellingstillatelser er gjort i strid med Stortingets rovdyrvedtak som sier at det er lov for ulven å bevege seg utenfor ulvesonen. Det er viktig fordi streifulver da kan gå tilbake til ynglesonen og bidra til at vi får flere ungekull av ulv, slik vi skal ha. Stortinget har også sagt at rovdyra skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte og forvaltningen skal være kunnskapsbasert og baseres på et tosidig mål som både sikrer beitedyr og rovdyras overlevelse i norsk natur. Derfor er denne overprøvingen av Fylkesmannen i Vest-Agder sine feilvurderinger svært viktige for framtidig forvaltning av ulv på Sørlandet, der terskelen for fellingstillatelser altså skal være høyere.

Begge fellingstillatelsene utløp i mai. Heldigvis ble det ikke skutt noen ulv på disse to fellingstillatelsene.

Vi har ikke nådd de beskjedne nasjonale målene vi har for tre årlige ynglinger av ulv i år. I 2014 var det bare to ungekull av ulv i Norge, mens det i 2013 var tre ynglinger. Gale fellingsvedtak er svært kritiske fordi ulvebestanden i Norge, særlig så lenge bestanden ligger under den nasjonalt vedtatte målsetningen. Bestanden skal bygges opp, ikke skytes ned, fastslår Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.09.2015