Du er her:

  • Agder
  • Nyheter
  • Naturvernforbundet i Vest-Agder anmelder naturinngrep langs vernet vassdrag
Foto: Thomas Grønvold

Foto: Thomas Grønvold.

Naturvernforbundet i Vest-Agder anmelder naturinngrep langs vernet vassdrag

Naturvernforbundet i Vest-Agder anmeldte onsdag det de kaller «mange uforutsette naturinngrep» langs det vernede vassdraget Litleåna i Herdalen til lensmannskontoret i Lyngdal.

Forholdene gjelder utfylling i vernesonen, uheldig utlekking til vassdraget, ødeleggelse av gytebekk for ørret, deponering av forurensede masser m.m. og vil etter vår oppfatning være brudd på flere lover, mellom andre plan- og bygningsloven og forurensningsloven, heter det i pressemeldingen.
Alvoret i saken forsterkes, etter Naturvernforbundets oppfatning, ved at arbeidene har fått pågå over lengre tid, over et stort område langs elva, og på et svært sentralt område i Lyngdal sentrum.

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.12.2014