Du er her:

  • Agder
  • Nyheter
  • Nei til radioaktivt utslipp til byfjorden i Kristiansand
Nikkelverket i Kristiansand

Nikkelverket i Kristiansand.

Nei til radioaktivt utslipp til byfjorden i Kristiansand

Statens Strålevern har gitt Glencore Nikkelverk tillatelse til å slippe ut radioaktivt vann til havneområdet i Kristiansand. Avfallsvann som har verdier nær 15 ganger over den grensa forskere har satt for ikke å kunne skade naturmiljøet. Tillatelse gir også selskapet lov til å opprette et spesialdeponi på land for inntil 800 tonn radioaktivt avfall som verken bedriften eller Statens Strålevern kan gi forsikringer om ikke utgjør en risiko. Vi vel at radioaktive stoffer har nær uendelig nedbrytingstid og at stoffene akkumuleres i næringskjeden fra vannorganismer til fisk og fugl. Det all mulig grunn til å fortsette kampen for 0-utslipp om Klima- og miljødepartementet ikke tar hensyn til klagene og stopper forurensingen.

Først linken til innslaget på NRK Sørlandet: Får lagre 800 tonn radioaktivt avfall

uttalelsen fra NNV Vest-Agder har sendt til Statens Strålevern.

Til slutt påklaging av tillatelsen til Klima- og miljødepartementet:

Brevet til departementet avsluttes slik:

Naturvernforbundet i Vest-Agder ber Klima- og miljødepartementet om å revurdere tillatelsen til Glencore Nikkelverk på bakgrunn av våre kommentarer, og stille nødvendige tilleggskrav slik at helse- og miljøforhold blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.04.2016