Du er her:

motorvei

Vi vil heller har klatrefelt, turområder, busser, sykler og godstog enn ny motorvei. Bilde fra markeringen 26.11.14. Foto: Lars Verket

Ny motorveiprotest

Bystyret utsatte saken, motorveiplanene behandles onsdag 3. desember 2014. Kom til rådhuset kl 15.30 og vis politikerne at du heller vil ha turområder enn motorvei.

Vi får ofte høre at “den motorveien kommer uansett”, men det stemmer ikke. Traseen er ikke vedtatt, og det er ikke bevilget penger til å bygge en 39 meter brei motorvei gjennom turområdene i Kristiansand. Naturvernforbundet kommer til å gjøre sitt beste for å stanse disse planene, men vi klarer det ikke aleine.

Bystyret i Kristiansand vedtar på bystyremøte onsdag 3. desember hvilke motorvei-alternativer rundt byen Vegvesenet skal utrede. Målet med utredningen er å finne ut hvilket alternativ som er billigst å bygge ut. Alle motorvei-alternativene truer noen av disse turområder i Kristiansand: Kjerrane, Barnevandrerstien,  Krokvannet, Gråmannen, Tyskerstien ved Rossevannet, Bervannstien på Eg, Otra Elvepark, nasjonal sykkelrute nr 1, Fiskåvannet, Øyliheia.

Naturvernforbundets alternativer er billigere, raskere, mer miljøvennlig og bedre for folkehelsa. Vi mener Kristiansand trenger et ferdig kollektivfelt fra Varoddbroa til Søgne. Da kunne bussen kjøre forbi køen – og mange flere mennesker ville bli fristet til å ta bussen.

Kristiansanderne fortjener færre trailere gjennom byen. Men det er en dårlig løsning å sende trailerne gjennom turområdene våre isteden. Vi mener at Kristiansand kommune burde legge fullt trøkk på å få flyttet mye av godstransporten over fra vei til sjø og bane.

Alle som er kritiske til ideen om å bygge en ny motorvei gjennom turområdene i Kristiansand:

Møt opp på markering på rådhustrappa i Kristiansand onsdag 3. desember klokka 15.30.

Markeringen varer til kl 16 når bystyremøtet starter. Det er mulig å bli med inn og høre på debatten.

Tema for markeringa er FRILUFTSLIV. Ta gjerne med barn, bikkjer, gummistøvler, kvikklunsj eller en termos. Stillig om noen vil ta med stor sekk, telt eller kaffikjele. Eller bare kom som du er!

Lenke til facebook-event her

For mer informasjon, kontakt leder i Naturvernforbundet Kristiansand, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

marterum(a)naturvernforbundet.no, Tlf 97 59 59 67

Sakspapirene til bystyrets behandling av motorveien ligger her

Saken heter "Vedtak om planprogram for E18/E39 ytre ringvei".

(sakspapirene er de samme som til bystyremøtet 26.11.14, fordi bystyret ikke rakk å behandle saken på det møtet)

 

Image

 

Motorveitraseer som politikerne trolig vedtar at Vegvesenet skal utrede. Sjekk om ditt turområde er trua. OBS den grønne tunnelen som sparer Kjerrane og Hellemyr for inngrep fører til større ødeleggelser inn i Vågsbygdmarka (heltrukken grønn linje). Oppdatert kart fra Statens Vegvesen ved Håkon Lohne.

 

Flere bilder fra motorvei-markeringen foran rådhuset den 26. november 2014 ligger her. Bildene kan lastes ned og er til fri bruk. Takk til fotograf Lars Verket.