Du er her:

  • Agder
  • Nyheter
  • Påklaging av vedtak av 17.09 fra NVE om konsesjon til Buheii vindkraftverk
Foto: Lista vindkraftanlegg

Foto: Lista vindkraftanlegg.

Påklaging av vedtak av 17.09 fra NVE om konsesjon til Buheii vindkraftverk

Naturvernforbundet i Vest-Agder viser til våre merknader, datert 12.12. 2014 til Hybrid Techs søknad om konsesjon for Buheii vindkraftverk. Disse merknadene legges til grunn her for vår påklaging av konsesjonen da vi mener våre innsigelser ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiles og vektlegges i NVEs begrunnelse for konsesjonen.

Dokumentet kan leses i sin helhet til høyre.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.10.2015