Du er her:

Søppel i Lyngdal

Søppel i Lyngdal.

Privat søppeldeponi

Naturvernforbundet kommer over private søppeldeponier fra tid til annen, som dette privat søppeldeponi i vernet vassdrag, Lyngdalsvassdraget. Vi berømmer kommunen som har reagert og krever opprydding.

Her er pålegget fra Lyngdal kommune (hele brevet kan lastes ned et annet sted på siden):

Pålegg
Vi varsler herved at kommunen vurderer å pålegge deg som grunneier i medhold av
forurensningsloven § 7 fjerde ledd og § 37 første ledd innen en nærmere fastsatt frist, å
fjerne miljøfarlig avfall, samt foreta en opprydding av området.
Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.
Kommunen skal ha kopi av kvitteringen for at avfallet er levert til godkjent mottak.

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.09.2016