Du er her:

  • Agder
  • Nyheter
  • Vannscootere - hvor er verdikonservative høyrepolitikere ?

Vannscootere - hvor er verdikonservative høyrepolitikere ?

I hele Naturvernforbundets 103 årige historie har det å beskytte natur vært organisasjonens viktige oppgave. Ofte sammen med andre organisasjoner og folkelig engasjement har vi landet over engasjert seg for å beskytte naturverdier av mange slag. I dette arbeidet har vi møtt og hatt felles interesse med verdikonservative mennesker.

Særlig i saker om skog- og vassdragsvern og ved opprettels av nasjonalparker og andre verneområder har et verdikonservativt livssyn gitt viktig støtte til naturvernet.  Det så vi også da regjeringen i 2015 åpnet for lystkjøring med snøsscooter. Frihet til å ferdes i og glede seg over natur uten motorstøy og uro samlet over 800000 medlemmer fra en rekke organisasjoner i felles motstand mot regjeringens liberalisering av motorferdselloven. Mange av disse var mennesker med et verdikonservativt livssyn, der altså naturvern har stor plass.

Regjeringen presser nå fram en ny økning av motorisert ferdsel i utmark. Denne gangen med å ville oppheve vannscooterforskriften som i dag regulerer bruken av dette leketøyet. Jeg overvar debatten i Søgne kommunestyre. Høyres gruppeleder argumenterte med at vannscootere og fritidsbåter måtte likebehandles, og at det generelle lovverket og oppsyn vil sikre forsvarlig kjøring . Å vise til det generelle regelverket for båttrafikk og politikontroll, er i beste fall et fromt ønske. Etter to / tre år med vannscooterbruk er erfaringene entydige, slik et par yngre, ledende næringslivsaktører uttalte til FVN i forfjor. De ville kjøre vannscootere når, hvor og hvordan de selv fant det for godt.

Naturvernforbundet er igjen med i en bred allianse mot liberalisering av motorferdsel i utmark. Denne gangen teller trolig oppropet fler enn de ca 800000 som protesterte mot lystkjøring med snøscootere siden tunge organisasjoner som Forbundet Kysten, Norges Seilforbund, Padleforbundet, Norges Dykkeforbund, Klatreforbundet mfl nå er med på oppropet mot å fjerne vannscooterforskriften.

Spørsmålet om bruk av vannscooterer dreier seg ikke om likestilling med fritidsbåter, men om skjærgården er tjent med øket motorisert ferdsel med mer støy og uro. Vil det tjene dyreliv, fastboende og friluftslivet ?  Skal samfunnet tillate individets frihetsutfoldelse som fartslek til et fåtall, noe som vil påføre øket belastning på en allerede hardt belastet natur? Vi hadde ventet å finne verdikonservative høyrepolitikere  sammen med oss i dette verdispørsmålet, men de finnes tydeligvis ikke lenger på Agder. 

Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Vest-Agder
(Innlegget har stått på trykk i Fædrelandsvennen)

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.04.2017