Du er her:

Forsidebilde

Forsidebilde.

Bekymringsmelding for Litleåna i Lyngdal

5 personer som representerer; Sjøørretklubben i Mandal, Naturvernforbundet i Vest-Agder og Lyngdal Jeger og Fiskerforening befarte den 2. juli Litleåna og er meget urolig for observasjoner vi da gjorde i og nær elva fra Gulltjønn og nedover vassdraget

Naturvernforbundet i Vest-Agder og Lyngdal Jeger og Fiskerforening ønsker å delta på en
befaring på aktuelle steder langs Litleåna for å øke innsatsen for bedring av miljøtilstanden i
vassdraget.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.09.2014